ตัวเลือกภาษาในเมนูตั้งค่าจะถูกไฮไลท์โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเมนูครั้งแรก เลือกภาษาและตั้งนาฬิกาในกล้อง

 1. เปิดกล้อง

  หมุนสวิทช์เปิดปิดการทำงานไปที่ ON

 2. เลือก ภาษา (Language) ในเมนูตั้งค่า

  กดปุ่ม G เพื่อแสดงเมนูกล้อง จากนั้นไฮไลท์ ภาษา (Language) ในเมนูตั้งค่าแล้วกดปุ่ม 2 (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเมนู โปรดดูที่ “ปุ่ม G”, 0 ปุ่ม G)

 3. เลือกภาษา

  กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์ภาษาที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม J (ภาษาที่มีให้เลือกจะขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อกล้อง)

 4. เลือก โซนเวลาและวันที่

  ไฮไลท์ โซนเวลาและวันที่ แล้วกดปุ่ม 2

 5. เลือกโซนเวลา

  เลือก โซนเวลา และเลือกโซนเวลาในปัจจุบันของท่าน (หน้าจอจะแสดงเมืองในโซนที่ถูกเลือกและความแตกต่างของเวลาในโซนที่เลือกเปรียบเทียบกับ UTC) กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยังเมนูโซนเวลาและวันที่

 6. เปิดหรือปิดชดเชยเวลากลางวัน

  เลือก ชดเชยเวลากลางวัน จากนั้นไฮไลท์ เปิด หรือ ปิด แล้วกดปุ่ม J การเลือก เปิด จะทำให้นาฬิกาเพิ่มเวลาขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมง

 7. ตั้งนาฬิกา

  เลือก วันที่และเวลา และใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อตั้งเวลานาฬิกา กดปุ่ม J เมื่อตั้งนาฬิกาเป็นวันที่และเวลาปัจจุบัน (โปรดทราบว่ากล้องจะใช้นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง)

 8. เลือกรูปแบบวันที่

  หากต้องการให้เป็นลำดับของการแสดงปี เดือน และวันที่ ให้เลือก รูปแบบวันที่ จากนั้นไฮไลท์ที่ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J

 9. ออกไปยังโหมดถ่ายภาพ

  กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมดถ่ายภาพ

สัญลักษณ์ t (“ยังไม่ได้ตั้งเวลา”)

นาฬิกาในกล้องได้รับพลังงานจากแหล่งพลังงานแบบรีชาร์จได้โดยแยกต่างหาก ซึ่งจะได้รับการชาร์จตามความเหมาะสมเมื่อใส่แบตเตอรี่หลักไว้ การชาร์จสองวันจะทำให้นาฬิกาใช้งานได้ประมาณหนึ่งเดือน ถ้าสัญลักษณ์ t กะพริบอยู่ในหน้าจอ แสดงว่านาฬิกาได้ถูกรีเซ็ตและวันที่กับเวลาที่ใช้กับภาพที่ถ่ายใหม่จะไม่ถูกต้อง ใช้ตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วันที่และเวลา ในเมนูตั้งค่าเพื่อตั้งนาฬิกาให้เป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง (0 โซนเวลาและวันที่)

SnapBridge

ใช้แอพ SnapBridge เพื่อซิงค์นาฬิกาของกล้องให้ตรงกับนาฬิกาของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (สมาร์ทดีไวซ์) ดูรายละเอียดบนวิธีใช้ออนไลน์ของ SnapBridge