ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของ Nikon ช่วยให้กล้องติดต่อสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับได้ดีขึ้นเพื่อให้การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชมีคุณภาพดีขึ้น

ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS

สามารถใช้คุณลักษณะต่อไปนี้กับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS:

  SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
แฟลชเดี่ยว i-TTL แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL 1
แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน 2 2 2
qA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ 3
A อัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL 3
GN ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง
M ปรับเอง 4 4 4
RPT การยิงแฟลชซ้ำ
การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สายออพติคอล มาสเตอร์ การควบคุมแฟลชรีโมต 4
i-TTL i-TTL 4
[A:B] การควบคุมแฟลชไร้สายอย่างรวดเร็ว 5
qA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ
A อัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL
M ปรับเอง 4
RPT การยิงแฟลชซ้ำ
ระยะไกล i-TTL i-TTL
[A:B] การควบคุมแฟลชไร้สายอย่างรวดเร็ว
qA/A ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ/
อัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL
6 6
M ปรับเอง
RPT การยิงแฟลชซ้ำ
การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สายที่ควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุ 7
การส่งสัญญาณข้อมูลสี (แฟลช)
การส่งสัญญาณข้อมูลสี (ไฟ LED)
แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ 8
การล็อคค่าแสง 9
ลดตาแดง
ไฟส่องนำทิศทางแสงเงาของกล้อง
การควบคุมแฟลชรวม
อัพเดทเฟิร์มแวร์ชุดแฟลชของกล้อง 10

ไม่สามารถใช้ได้เมื่อวัดค่าแสงแบบจุด

สามารถเลือกได้โดยชุดแฟลช

เลือกโหมด qA/A ของชุดแฟลชได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง

สามารถเลือกได้โดยใช้ตัวเลือก การควบคุมแฟลช ของกล้องเท่านั้น

สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อถ่ายภาพระยะใกล้

ตัวเลือกของ qA และ A จะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับแฟลชหลัก

รองรับคุณสมบัติเดียวกันกับชุดแฟลชรีโมตที่รองรับ AWL แบบออพติคอล

ใช้ได้ในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, qA, A, GN, และ M เท่านั้น

ใช้งานได้เฉพาะในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL หรือเมื่อตั้งค่าแฟลชเพื่อปล่อยแฟลชนำก่อนการยิงแฟลชจริงในโหมดควบคุมแฟลช qA หรือ A

สามารถอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับ SB-910 และ SB-900 ได้จากกล้อง

ตัวสั่งงานแฟลชแบบไร้สาย SU-800

เมื่อติดตั้งกับกล้องที่รองรับ CLS จะสามารถใช้ SU-800 เป็นตัวสั่งงานสำหรับชุดแฟลช SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 หรือ SB-R200 ได้สูงสุดถึงสามกลุ่ม ทั้งนี้ SU-800 จะไม่มีแฟลชติดตั้งไว้

การถ่ายภาพด้วยแฟลช

การถ่ายภาพด้วยแฟลชไม่สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง รวมถึง

  • ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง
  • การบันทึกภาพยนตร์
  • HDR (High Dynamic Range)
  • ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง (เพิ่มจำนวนภาพ)

การชดเชยแสงแฟลช

ในระบบ i-TTL และโหมดแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามค่ารูรับแสง (qA) การชดเชยแฟลชที่เลือกด้วยชุดแฟลชเสริมภายนอกหรือตัวเลือก การควบคุมแฟลช ของกล้องจะถูกเพิ่มเข้าไปในการชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไว้ด้วยตัวเลือก ชดเชยแสงแฟลช ในเมนูถ่ายภาพ

ชุดแฟลชอื่นๆ

สามารถใช้ชุดแฟลชต่อไปนี้ในโหมดอัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL และโหมดปรับเอง

ชุดแฟลช

โหมดแฟลช

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A อัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL
M ปรับเอง
G การยิงแฟลชซ้ำ
REAR แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง 2

โหมดแฟลชจะถูกตั้งค่าเป็น TTL โดยอัตโนมัติและปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงาน ตั้งค่าชุดแฟลชเป็น A (แฟลชอัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL)

ใช้ได้เมื่อใช้กล้องเลือกโหมดแฟลช

การใช้การล็อคค่าแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก

สามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นการล็อคค่าแสงแฟลชร่วมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกได้ในโหมด TTL และ (หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนำ qA และแฟลชนำ A (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช) โปรดทราบว่าเมื่อใช้การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สายเพื่อควบคุมชุดแฟลชรีโมต ท่านจะต้องตั้งค่าโหมดควบคุมแฟลชสำหรับแฟลชหลักหรืออย่างน้อยแฟลชรีโมตหนึ่งกลุ่มให้กับ TTL, qA หรือ A พื้นที่ระบบวัดแสงสำหรับล็อคค่าแสงแฟลชมีดังนี้:

ชุดแฟลช โหมดแฟลช พื้นที่วัดแสง
ชุดแฟลชเดี่ยว i-TTL วงกลมขนาด 6 มม. ที่อยู่ตรงกลางกรอบภาพ
qA พื้นที่วัดแสงด้วยระบบวัดแสงแฟลช
ใช้กับชุดแฟลชอื่นๆ (การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย) i-TTL ทั้งภาพ
qA พื้นที่วัดแสงด้วยระบบวัดแสงแฟลช
A

หมายเหตุเกี่ยวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก

โปรดอ่านคำแนะนำโดยละเอียดจากคู่มือชุดแฟลช ถ้าชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอ่านเนื้อหาส่วนของกล้องดิจิตอล SLR ที่รองรับ CLS โปรดทราบว่ากล้องตัวนี้ไม่ได้รวมอยู่ในประเภท “ดิจิตอล SLR” ในคู่มือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX

สามารถใช้การควบคุมแฟลช i-TTL ได้ที่ค่าความไวแสง (ISO) ระหว่าง 64 และ 12800 (Z 7) หรือระหว่าง 100 และ 12800 (Z 6) ที่ค่าความไวแสงสูงกว่า 12800 อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการในบางระยะหรือในการตั้งค่ารูรับแสงบางค่า ถ้าสัญลักษณ์ (c) แสดงแฟลชพร้อมทำงานกะพริบเป็นเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถ่ายภาพในโหมด i-TTL หรือโหมดอัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL แสดงว่าแฟลชทำงานเต็มกำลังและภาพอาจได้รับแสงน้อยเกินไป (ใช้ได้กับชุดแฟลชที่รองรับ CLS เท่านั้น)

เมื่อใช้สายซิงค์ SC-series 17, 28 หรือ 29 สำหรับการถ่ายภาพโดยปิดแฟลชในตัวกล้อง อาจทำให้ไม่ได้ค่าแสงที่ถูกต้องในโหมด i-TTL ขอแนะนำให้เลือกแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน ถ่ายภาพทดสอบแล้วดูผลที่ได้ในจอแสดงภาพของกล้อง

ในโหมด i-TTL ให้ใช้แผ่นปิดแฟลชหรืออะแดปเตอร์สะท้อนแสงแฟลชที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช อย่าใช้แผ่นปิดแบบอื่นๆ เช่น แผ่นกระจายแสง เนื่องจากอาจทำให้ค่าแสงผิดพลาด

ในโหมด P รูรับแสงกว้างสุด (ค่ารูรับแสงต่ำ) ถูกจำกัดตามค่าความไวแสง (ISO) ดังที่แสดงไว้ด้านล่าง:

ค่ารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเท่า ISO ของ:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3.5 4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

หากค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์มีขนาดเล็กกว่าค่าที่กำหนดข้างต้น ค่าสูงสุดสำหรับรูรับแสงจะเป็นค่ารูรับแสงสูงสุดของเลนส์

ไฟช่วยหา AF จะให้มากับกล้อง ไม่ใช่ชุดแฟลชเสริม; SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 อย่างไรก็ตามชุดแฟลชเหล่านี้จะมีระบบลดตาแดง

สัญญาณรบกวนในรูปแบบของเส้นอาจปรากฏขึ้นในการถ่ายรูปด้วยแฟลชที่ถ่ายด้วยชุดแบตเตอรี่ SD-9 หรือ SD-8A ที่ต่อเข้ากับกล้องโดยตรง ลดความไวแสง (ISO) หรือเพิ่มระยะทางระหว่างกล้องและชุดแบตเตอรี่

ไฟส่องนำทิศทางแสงเงา

การกดปุ่มควบคุมที่กำหนด ดูตัวอย่าง ไว้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) จะส่งผลให้ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ยิงโมเดลลิ่งแฟลช คุณลักษณะนี้สามารถใช้กับการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สายเพื่อดูตัวอย่างการใช้แสงทั้งหมดที่ได้จากการใช้ชุดแฟลชหลายตัว; มุมมองที่ดีที่สุดของเอ็ฟเฟ็กต์ให้ดูที่วัตถุมากกว่าที่หน้าจอของกล้อง สามารถปิดไฟส่องนำทิศทางแสงเงาได้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e5 (โมเดลลิ่งแฟลช)

แสงแฟลชสตูดิโอ

ในการปรับสีและความสว่างของมุมมองผ่านเลนส์เพื่อให้จัดเฟรมภาพง่ายขึ้น ให้เลือก ปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d8 (นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว)