ใช้ตัวเลือก โหมดแฟลช ในเมนูถ่ายภาพเพื่อเลือกโหมดแฟลช ตัวเลือกที่มีให้จะขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือกไว้ด้วยแป้นหมุนเลือกโหมด

ตัวเลือก คำธิบาย มีใน
I แฟลชลบเงา
(แฟลชสัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดแรก)
แฟลชจะยิงเมื่อถ่ายภาพทุกครั้ง ในโหมด P และ A กล้องจะปรับความไวชัตเตอร์โดยอัตโนมัติไปเป็นค่าระหว่าง 1/200 วินาที (หรือ 1/8000 วินาที เมื่อใช้แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ) และ 1/60 วินาที b, P, S, A, M
J ลดตาแดง
(การลดตาแดง)
ใช้สำหรับถ่ายภาพบุคคล กล้องจะยิงแฟลชทุกภาพ แต่ก่อนที่จะยิงแฟลช ไฟลดตาแดงที่ชุดแฟลชหรือกล้องจะสว่างขึ้นเพื่อลด “ตาแดง” (ต้องใช้ชุดแฟลชที่มีฟังก์ชั่นลดตาแดง) ไม่ควรใช้กับวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือในสถานการณ์ที่ต้องใช้การตอบสนองของชัตเตอร์อย่างรวดเร็ว ห้ามขยับกล้องขณะถ่ายภาพ
K แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำ + ตาแดง
(การลดตาแดงพร้อมแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ)
เหมือนกับ ลดตาแดง ที่กล่าวมาแล้ว ยกเว้นความไวชัตเตอร์จะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อจับแสงพื้นหลังในช่วงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงน้อย ใช้เมื่อต้องการใส่แสงพื้นหลังในการถ่ายภาพบุคคล แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันความพร่ามัวที่เกิดจากกล้องสั่น P, A
L แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำ
(แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ)
เหมือนกับ แฟลชลบเงา ยกเว้นความไวชัตเตอร์จะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อจับแสงพื้นหลังในช่วงเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงน้อย ใช้เมื่อท่านต้องการจับทั้งภาพวัตถุและพื้นหลัง แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันความพร่ามัวที่เกิดจากกล้องสั่น
M แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง
(แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง)
แฟลชทำงานก่อนชัตเตอร์ปิดเพียงเล็กน้อย ทำให้เกิดแสงไฟสลัวด้านหลังของแหล่งกำเนิดแสงที่กำลังเคลื่อนที่ แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันความพร่ามัวที่เกิดจากกล้องสั่น การเลือก P หรือ A หลังจากเลือกตัวเลือกนี้จะตั้งโหมดแฟลชเป็น แฟลชสัมพันธ์ความไวต่ำ โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้จะไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบแฟลชสตูดิโอได้ เพราะจะทำให้การซิงค์แฟลชไม่ถูกต้อง P, S, A, M
s ปิดแฟลช แฟลชไม่ทำงาน b, P, S, A, M