ก่อนที่จะใส่หรือถอดแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำ ให้ตรวจสอบว่าสวิทช์เปิดปิดของกล้องอยู่ในตำแหน่ง ปิด แล้ว ใส่แบตเตอรี่ในทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยให้แบตเตอรี่กดก้านล็อคแบตเตอรี่สีส้มไว้ที่ด้านหนึ่ง ก้านล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เข้าที่เมื่อใส่แบตเตอรี่ลงไปจนสุด

ก้านล็อคแบตเตอรี่

ถือการ์ดหน่วยความจำตามแนวที่แสดงในภาพ แล้วสอดเข้าไปในช่องจนคลิกเข้าที่

การนำแบตเตอรี่ออก

ในการถอดแบตเตอรี่ ให้ปิดการทำงานกล้อง แล้วเปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ กดก้านล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่ แล้วใช้มือดึงแบตเตอรี่ออก

การนำการ์ดหน่วยความจำออก

หลังจากไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำดับลง ให้ปิดการทำงานของกล้อง จากนั้น เปิดฝาปิดช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ แล้วกดการ์ดลงเพื่อให้การ์ดดีดตัวออก (q) จากนั้นจะสามารถดึงการ์ดออกด้วยมือได้ (w)

ระดับพลังงานแบตเตอรี่

ระดับพลังงานของแบตเตอรี่จะแสดงอยู่ที่หน้าจอและแผงควบคุมในขณะที่เปิดกล้อง

จอภาพ

ช่องมองภาพ

แผงควบคุม

  • ระดับพลังงานของแบตเตอรี่ที่แสดงอยู่จะเปลี่ยนไปเมื่อระดับพลังงานของแบตเตอรี่ลดลง จาก L ไปเป็น K, J, I และ H เมื่อระดับพลังงานในแบตเตอรี่ลดลงจนถึง H ให้หยุดการถ่ายภาพแล้วชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่สำรอง
  • หากข้อความ ไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อน ปรากฏขึ้น ให้ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

เมื่อเปิดกล้อง การแสดงผลการถ่ายภาพและแผงควบคุมจะแสดงจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ในการตั้งค่าปัจจุบัน (ค่าที่เกิน 1000 จะถูกปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มร้อยที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น ค่าระหว่าง 1400 ถึง 1499 จะแสดงเป็น 1.4 k)

จอภาพ

ช่องมองภาพ

แผงควบคุม

การ์ดหน่วยความจำ

  • การ์ดหน่วยความจำอาจเกิดความร้อนหลังการใช้งาน ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง
  • ปิดกล้องทุกครั้งก่อนใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ อย่าถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง ปิดกล้องหรือนำแบตเตอรี่ออก หรือถอดปลั๊กไฟในระหว่างการฟอร์แมตหรือขณะที่กำลังบันทึก ลบหรือคัดลอกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย หรือทำให้กล้องหรือการ์ดชำรุดเสียหายได้
  • อย่าใช้นิ้วมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะสัมผัสกับขั้วต่อการ์ด
  • อย่าหักงอ ทำตกหล่น หรือปล่อยให้มีการกระแทกอย่างรุนแรง
  • อย่าใช้แรงกดการ์ดเข้าไปในตัวกล้อง การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้การ์ดชำรุดเสียหายได้
  • อย่าให้การ์ดสัมผัสกับน้ำ ความร้อน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
  • อย่าฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์

ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ

ถ้าไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ สัญลักษณ์ “ไม่มีการ์ดหน่วยความจำ” จะปรากฏขึ้นในการแสดงผลการถ่ายภาพและ [–E–] จะปรากฏทั้งในแผงควบคุมและการแสดงผลการถ่ายภาพ