ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยแทนคันบังคับเพื่อเลือกจุดโฟกัส หรือกดตรงกลางเพื่อล็อคโฟกัสและ/หรือค่าแสง

การเลือกจุดโฟกัส

ใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกจุดโฟกัสในการแสดงผลการถ่ายภาพ การเลือกจุดโฟกัสจะไม่สามารถทำได้เมื่อเลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF (0 โหมดพื้นที่ AF)

จุดโฟกัส

การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)

กดตรงกลางของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยเพื่อล็อคค่าแสงในการตั้งค่าปัจจุบัน สามารถใช้ล็อค AE เพื่อจัดองค์ประกอบภาพใหม่หลังจากวัดค่าแสงของวัตถุที่ไม่อยู่ในพื้นที่โฟกัสที่เลือกไว้ในการถ่ายจริง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผลอย่างมากกับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือบริเวณที่เน้นกลางภาพ

การล็อคโฟกัส

กดตรงกลางของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยเพื่อล็อคโฟกัสที่วัตถุปัจจุบันเมื่อเลือก AF-C สำหรับโหมดโฟกัส เมื่อใช้การล็อคโฟกัส ให้เลือกโหมดพื้นที่ AF อื่นนอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัสและแสง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้การล็อคโฟกัสและค่าแสง

 1. ตั้งโฟกัสและค่าเเสง

  วางตำแหน่งวัตถุไว้ในจุดโฟกัสที่เลือกแล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาโฟกัสและค่าแสง

 2. ล็อคโฟกัสและค่าแสง

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่งจากนั้นกดตรงกลางของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยเพื่อล็อคทั้งโฟกัสและค่าแสง (สัญลักษณ์ AE-L จะปรากฏในหน้าจอ)

  ปุ่มกดชัตเตอร์

  ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย

 3. การจัดวางองค์ประกอบภาพใหม่แล้วถ่ายภาพ

  โฟกัสจะยังคงล็อคอยู่ระหว่างการถ่ายภาพแต่ละภาพถ้าท่านยังกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วค้างไว้ (AF-S) หรือกดปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลางค้างไว้ ซึ่งทำให้สามารถถ่ายภาพหลายภาพต่อเนื่องกันโดยใช้การตั้งค่าโฟกัสเดียวกัน

อย่าเปลี่ยนระยะห่างระหว่างกล้องและวัตถุที่ต้องการถ่ายขณะใช้การล็อคโฟกัส ถ้าเป้าหมายที่ต้องการถ่ายเคลื่อนที่ไป ให้โฟกัสใหม่อีกครั้งที่ระยะห่างใหม่

AF-S

เมื่อเลือก AF-S สำหรับโหมดโฟกัส กล้องจะล็อคโฟกัสในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (กล้องจะล็อคโฟกัสเมื่อกดตรงกลางของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยด้วย)

ใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อล็อคค่าแสง

หากเลือก เปิด (กดลงครึ่งหนึ่ง) ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์) กล้องจะล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง