กดปุ่ม i แสดงเมนู i

ไฮไลท์รายการโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งแล้วกดปุ่ม J เพื่อดูตัวเลือก จากนั้นไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกดปุ่ม J เพื่อเลือกตัวเลือกนั้นแล้วกลับไปยังเมนู i (หากต้องการกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า ให้กดปุ่ม i)

แป้นหมุนเลือกคำสั่ง

ท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของรายการที่ไฮไลท์ไว้ได้ด้วยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกที่ตัวเลือกแล้วกดปุ่ม J (หากมีตัวเลือกย่อย ท่านจะสามารถเลือกได้โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย; ในบางกรณีจะสามารถเลือกตัวเลือกเดียวกันได้โดยใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักหรือย่อยก็ได้) ตัวเลือกในปัจจุบันจะถูกเลือกด้วยหากท่านไฮไลท์รายการอื่นโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งหรือกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง