กดปุ่ม S ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อ ปรับค่าความไวแสงของกล้องให้สว่างได้ตามปริมาณแสงสว่างที่มี การตั้งค่าในปัจจุบันจะแสดงในการแสดงผลการถ่ายภาพและแผงควบคุม ในกรณีพิเศษ ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าได้ตั้งแต่ ISO 64 ถึง ISO 25600 (หรือตั้งแต่ ISO 100 ถึง ISO 51200 ในกรณีของ Z 6); การตั้งค่าตั้งแต่ประมาณ 0.3 ถึง 1 EV ต่ำกว่าค่าที่ต่ำที่สุดของค่าเหล่านี้ และตั้งแต่ 0.3 ถึง 2 EV สูงกว่าค่าที่สูงที่สุด โหมด b จะมีตัวเลือก ISO-A (อัตโนมัติ) เพิ่มเติม

ปุ่ม S

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

ค่าความไวแสง (ISO)

ค่าความไวแสง (ISO) ยิ่งสูง ยิ่งต้องการแสงน้อยลงสำหรับการถ่ายภาพ ช่วยให้ใช้ความไวชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แต่ก็ทำให้ภาพที่ถ่ายนั้นมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้าหรือเส้น) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใช้การตั้งค่าระหว่าง Hi 0.3 และ Hi 2

Hi 0.3–Hi 2

Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับค่าความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกว่าค่าตัวเลขสูงสุด Hi 0.3 จะเทียบเท่ากับ ISO 32000 (Z 7) หรือ 64000 (Z 6), Hi 2 จะเทียบเท่ากับ ISO 102400 (Z 7) หรือ 204800 (Z 6)

Lo 0.3–Lo 1

Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับค่าความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ำกว่าค่าตัวเลขต่ำสุด Lo 0.3 จะเทียบเท่ากับ ISO 50 (Z 7) หรือ 80 (Z 6), Lo 1 จะเทียบเท่ากับ ISO 32 (Z 7) หรือ 50 (Z 6) ใช้สำหรับรูรับแสงขนาดใหญ่ขึ้นหรือความไวชัตเตอร์ต่ำเมื่อมีแสงสว่างจ้า ไฮไลท์อาจจะทำให้เสียรายละเอียดไปบางส่วน; ในกรณีทั่วๆ ไป แนะนำให้ใช้ค่าความไวแสง (ISO) ที่ค่าตัวเลขต่ำสุดหรือมากกว่า

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ในโหมด P, S, A และ M สามารถเปิดใช้หรือปิดใช้ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติได้โดยกดปุ่ม S ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย เมื่อเปิดใช้ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ กล้องจะปรับค่าความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติหากค่าที่ผู้ใช้เลือกไว้ด้วยปุ่ม S และแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักนั้นไม่สามารถสร้างค่าแสงที่เหมาะสมได้ หากต้องการป้องกันไม่ให้ค่าความไวแสง (ISO) เพิ่มขึ้นสูงเกินไป ท่านสามารถเลือกจำกัดค่าสูงสุดจาก ISO 100 (Z 7) หรือ 200 (Z 6) ถึง Hi 2 ได้โดยใช้รายการ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด ในเมนูถ่ายภาพ

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

ปุ่ม S

เมื่อเปิดใช้ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ หน้าจอจะแสดง ISO AUTO และแผงควบคุมจะแสดง ISO-A เมื่อค่าความไวแสงเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ผู้ใช้เลือก ค่าที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในหน้าจอ

จอภาพ

แผงควบคุม

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

ถ้าค่าความไวแสง (ISO) ที่ผู้ใช้เลือกไว้สูงกว่าค่าที่เลือกไว้สำหรับ ความไวแสงสูงสุด เมื่อเปิดใช้ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ กล้องจะนำค่าความไวแสงที่ผู้ใช้เลือกไว้มาใช้แทนค่าดังกล่าว เมื่อใช้แฟลช ความไวชัตเตอร์จะถูกจำกัดให้อยู่ที่ค่าระหว่างความเร็วที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช) และความเร็วที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอร์ของแฟลช)