ค่าตั้งจากโรงงานสำหรับตัวเลือกต่างๆ ในเมนูกล้องมีดังต่อไปนี้

ค่าเริ่มต้นของเมนูแสดงภาพ

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
โฟลเดอร์แสดงภาพ ทั้งหมด
แสดงภาพทันทีที่ถ่าย ปิด
หลังจากลบ แสดงภาพถัดไป
หลังจากถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด แสดง ภาพสุดท้ายของชุด
หมุนแนวตั้ง เปิด
ฉายสไลด์
  ประเภทของภาพ ภาพนิ่งและภาพยนตร์
ช่วงเวลาระหว่างภาพ 2 วินาที

ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล
  เปลี่ยนชื่อ

Z 7: NCZ_7

Z 6: NCZ_6

เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข 100
การตั้งชื่อไฟล์ DSC
เลือกพื้นที่ภาพ FX (36×24)
คุณภาพของภาพ JPEG normal
ขนาดภาพ
  JPEG/TIFF ใหญ่
NEF (RAW)
การบันทึก NEF (RAW)
  การบีบอัดภาพ NEF (RAW) บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) 14 บิท
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
  ค่าความไวแสง (ISO)
  b อัตโนมัติ
P, S, A, M 100
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ เปิด
  ความไวแสงสูงสุด

Z 7: 25600

Z 6: 51200

ตั้งค่าความไวแสงสูงสุดด้วย c เหมือนกับไม่ใช้แฟลช
ความไวชัตเตอร์ต่ำสุด อัตโนมัติ
ไวต์บาลานซ์ อัตโนมัติ > รักษาบรรยากาศโดยรวม
  การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0
เลือกอุณหภูมิสี 5000 K
ตั้งค่าเอง d-1
ตั้งค่า Picture Control อัตโนมัติ
พื้นที่สี sRGB
Active D-Lighting ปิด
ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ปิด
ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ปกติ
ควบคุมขอบมืด ปกติ
ชดเชยการเลี้ยวเบน เปิด
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ เปิด
ลดการกะพริบขณะถ่ายภาพ ปิด
ระบบวัดแสง วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
การควบคุมแฟลช
  โหมดควบคุมแฟลช TTL
ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย ปิด
การควบคุมแฟลชรีโมต กลุ่มชุดแฟลช
โหมดแฟลช แฟลชลบเงา
ชดเชยแสงแฟลช 0.0
โหมดโฟกัส AF ครั้งเดียว
โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว
ระบบลดภาพสั่นไหว (แปรเปลี่ยนไปตามเลนส์)
ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
  ตั้งค่าการถ่ายคร่อมอัตโนมัติ การถ่ายคร่อม AE และแฟลช
จำนวนภาพ 0
ระดับการเพิ่ม 1.0
การถ่ายภาพซ้อน *
  โหมดการถ่ายภาพซ้อน ปิด
จำนวนภาพ 2
โหมดซ้อนภาพ เฉลี่ย
เก็บภาพทั้งหมด เปิด
การซ้อนภาพขณะถ่าย เปิด
HDR (High Dynamic Range)
  โหมด HDR ปิด
ความแตกต่างของค่าแสง อัตโนมัติ
ความเนียน ปกติ
บันทึกแยกแต่ละภาพด้วย (NEF) ปิด
การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา
  เลือกวัน/เวลาเริ่ม ทันที
ช่วงเวลาห่าง 1 นาที
จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา 0001×1
ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน ปิด
ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ปิด
เน้นช่วงเวลาห่าง ปิด
โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น
  โฟลเดอร์ใหม่ U
รีเซ็ตหมายเลขไฟล์ U
ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา
  ช่วงเวลาห่าง 5 วินาที
ระยะเวลาในการถ่ายภาพ 25 นาที
ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน เปิด
ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ปิด
เลือกพื้นที่ภาพ FX
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1920×1080; 60p
เน้นช่วงเวลาห่าง ปิด
ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส
  ภาพที่ถ่ายไป 100
ระดับการเลื่อนโฟกัสแต่ละขั้น 5
ช่วงเวลาห่างจากภาพถัดไป 0
ล็อคค่าแสงจากภาพแรก เปิด
ภาพซ้อนเส้นขอบที่เข้าโฟกัส ไม่สร้าง
ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ปิด
โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น
  โฟลเดอร์ใหม่ U
รีเซ็ตหมายเลขไฟล์ U
ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ปิด

ขณะถ่ายภาพจะรีเซ็ตเมนูถ่ายภาพไม่ได้

ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
การตั้งชื่อไฟล์ DSC
เลือกพื้นที่ภาพ FX
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1920×1080; 60p
คุณภาพภาพยนตร์ คุณภาพสูง
ประเภทไฟล์ภาพยนตร์ MOV
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
  ความไวแสงสูงสุด

Z 7: 25600

Z 6: 51200

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) เปิด
ค่าความไวแสง (โหมด M) 100
ไวต์บาลานซ์ เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย
  การปรับละเอียด A-B: 0, G-M: 0
เลือกอุณหภูมิสี 5000 K
ตั้งค่าเอง d-1
ตั้งค่า Picture Control เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย
Active D-Lighting ปิด
ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ปกติ
ควบคุมขอบมืด ปกติ
ชดเชยการเลี้ยวเบน เปิด
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ เปิด
ลดการกะพริบ อัตโนมัติ
ระบบวัดแสง วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
โหมดโฟกัส AF ตลอดเวลา
โหมดพื้นที่ AF AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
ระบบลดภาพสั่นไหว เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์ ปิด
ความไวของไมโครโฟน อัตโนมัติ
ลดความไวไมโครโฟน ไม่ใช้
การตอบสนองความถี่ ช่วงกว้าง
ลดเสียงรบกวนจากลม ปิด
ความดังของหูฟัง 15
ไทม์โค้ด
  บันทึกไทม์โค้ด ปิด
วิธีนับเวลา นับเวลาขณะบันทึก
ชดเชยเฟรม เปิด

ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
a1 เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-C การถ่าย
a2 เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-S โฟกัส
a3 ติดตามระยะโฟกัสพร้อมล็อค 3
a4 หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ เปิดระบบหาใบหน้าและดวงตา
a5 จุดโฟกัสที่ใช้ ทุกจุด
a6 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกล้อง ไม่
a7 เปิดใช้ AF ชัตเตอร์/AF-ON
a8 จำกัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF
  AF แบบจุดเข็ม M
AF จุดเดียว M (เลือกไม่ได้)
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส M
AF พื้นที่กว้าง (เล็ก) M
AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่) M
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ M
a9 จุดโฟกัสแบบวนรอบ ไม่วน
a10 ตัวเลือกจุดโฟกัส
  โหมดแมนวลโฟกัส เปิด
ไฟช่วยหา AF แบบปรับพื้นที่โฟกัส เปิด
a11 AF ขณะแสงน้อย ปิด
a12 ไฟช่วยหา AF ในตัวกล้อง เปิด
a13 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF เปิดใช้
b1 ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง 1/3 สต็อป
b2 ชดเชยแสงอย่างง่าย ปิด
b3 บริเวณที่เน้นกลางภาพ ø 12 มม.
b4 ชดเชยแสงอย่างละเอียด
  วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ 0
วัดแสงเน้นกลางภาพ 0
วัดแสงเฉพาะจุด 0
ระบบวัดแสงที่เน้นไฮไลท์ 0
c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์ ปิด
c2 ตั้งเวลาถ่าย
  หน่วงเวลาถ่ายเมื่อตั้งเวลา 10 วินาที
จำนวนภาพ 1
ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ 0.5 วินาที
c3 หน่วงเวลาปิด
  แสดงภาพ 10 วินาที
เมนู 1 นาที
แสดงภาพทันทีที่ถ่าย 4 วินาที
ตั้งเวลาสแตนด์บาย 30 วินาที
d1 ความเร็วการถ่ายในโหมด CL 3 fps
d2 ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด 200
d3 ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน พร้อมกัน
d4 โหมดหน่วงเวลาถ่าย ปิด
d5 ประเภทชัตเตอร์ อัตโนมัติ
d6 จำกัดพื้นที่ภาพที่เลือกได้
  FX (36×24) M (เลือกไม่ได้)
DX (24×16) M
5:4 (30×24) (Z 7 เท่านั้น) M
1:1 (24×24) M
16:9 (36×20) M
d7 การเรียงหมายเลขไฟล์ เปิด
d8 นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว เปิด
d9 แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ ปิด
d10 ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
  ระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบ ปิด
สีไฮไลท์ของเส้นขอบที่เข้าโฟกัส แดง
d11 ดูทั้งหมดในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง เปิด
e1 ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช 1/200 วินาที
e2 ความไวชัตเตอร์ของแฟลช 1/60 วินาที
e3 การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช ทั้งภาพ
e4 ควบคุมความไวแสง c อัตโนมัติ ตัวแบบและพื้นหลัง
e5 โมเดลลิ่งแฟลช เปิด
e6 ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ (โหมด M) แฟลช/ความเร็ว
e7 ลำดับการถ่ายคร่อม MTR > อันเดอร์ > โอเวอร์
f1 ปรับแต่งเมนู i ตั้งค่า Picture Control;
ไวต์บาลานซ์;
คุณภาพของภาพ;
ขนาดภาพ;
โหมดแฟลช;
ระบบวัดแสง;
การเชื่อมต่อ Wi-Fi;
Active D-Lighting;
โหมดลั่นชัตเตอร์;
ระบบลดภาพสั่นไหว;
โหมดพื้นที่ AF;
โหมดโฟกัส
f2 กำหนดการควบคุมเอง
  ปุ่ม Fn1 ไวต์บาลานซ์
ปุ่ม Fn2 โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF
ปุ่ม AF-ON AF-ON
ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย เลือกจุดโฟกัส
ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง ล็อค AE/AF
ปุ่มบันทึกภาพยนตร์ ไม่มี
ปุ่ม Fn บนเลนส์ ล็อค AE/AF
ปุ่ม Fn2 บนเลนส์ AF-ON
วงแหวนควบคุมเลนส์ (แปรเปลี่ยนไปตามเลนส์)
f3 ปุ่ม OK
  โหมดถ่ายภาพ เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
โหมดแสดงภาพ เปิด/ปิดซูม
  เปิด/ปิดซูม 1 : 1 (100%)
f4 ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง
  ล็อคความไวชัตเตอร์ ปิด
ล็อครูรับแสง
f5 แป้นหมุนเลือกคำสั่ง
  หมุนแบบย้อนกลับ

ชดเชยแสง: U

ความไวชัตเตอร์/รูรับแสง: U

สลับหลัก/รอง

การปรับค่าแสง: ปิด

การโฟกัสอัตโนมัติ: ปิด

เมนูและการแสดงภาพ ปิด
การเลื่อนภาพด้วยแป้นหมุนย่อย 10 ภาพ
f6 ปล่อยปุ่มเพื่อใช้แป้นหมุน ไม่
f7 แสดงค่ากลับด้าน
g1 ปรับแต่งเมนู i ตั้งค่า Picture Control;
ไวต์บาลานซ์;
ขนาดและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ;
ความไวของไมโครโฟน;
เลือกพื้นที่ภาพ;
ระบบวัดแสง;
การเชื่อมต่อ Wi-Fi;
Active D-Lighting;
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์;
ระบบลดภาพสั่นไหว;
โหมดพื้นที่ AF;
โหมดโฟกัส
g2 กำหนดการควบคุมเอง
  ปุ่ม Fn1 ไวต์บาลานซ์
ปุ่ม Fn2 โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF
ปุ่ม AF-ON AF-ON
ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง ล็อค AE/AF
ปุ่มกดชัตเตอร์ ถ่ายภาพ
วงแหวนควบคุมเลนส์ (แปรเปลี่ยนไปตามเลนส์)
g3 ปุ่ม OK เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
g4 ความเร็วของ AF 0
  ช่วงที่มีผล ตลอดเวลา
g5 ความไวในการติดตามของ AF 4
g6 แสดงไฮไลท์
  รูปแบบการแรเงา ปิด
เกณฑ์การแสดงไฮไลท์ 248

ค่าเริ่มต้นของเมนูตั้งค่า

ตัวเลือก ค่าเริ่มต้น
โซนเวลาและวันที่
  ชดเชยเวลากลางวัน ปิด
ความสว่างของจอภาพ 0
สมดุลของสีบนจอภาพ A-B: 0, G-M: 0
ความสว่างของช่องมองภาพ อัตโนมัติ
สมดุลของสีในช่องมองภาพ A-B: 0, G-M: 0
ความสว่างของแผงควบคุม อัตโนมัติ
จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ
  สลับจออัตโนมัติ M
เฉพาะช่องมองภาพ M
เฉพาะจอภาพ M
ช่องมองภาพเป็นหลัก M
การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ พื้นหลังสว่าง
ปรับ AF อย่างละเอียด
  ปรับ AF ละเอียด (เปิด/ปิด) ปิด
ทำความสะอาดเซ็นเซอร์
  ทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดเมื่อปิด
ตัวเลือกเสียงเตือน
  เปิด/ปิดเสียงเตือน ปิด
ความดัง 2
ความสูงต่ำ ต่ำ
การควบคุมด้วยระบบสัมผัส
  เปิดใช้/ไม่ใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส เปิดใช้
แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ ซ้าย V ขวา
HDMI
  ความละเอียดของสัญญาณ อัตโนมัติ
ขั้นสูง
  ความละเอียดของสัญญาณภาพ อัตโนมัติ
ควบคุมการบันทึกของอุปกรณ์ภายนอก ปิด
ความละเอียดของสัญญาณ 8 บิท
การตั้งค่า N-Log ปิด
ดูข้อมูลดิบ ปิด
ข้อมูลบอกตำแหน่ง
  ตั้งเวลาสแตนด์บาย เปิดใช้
ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม ใช่
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR)
  ไฟ LED เปิด
โหมดลิงก์ จับคู่
กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) ไม่มี
โหมดเครื่องบิน ไม่ใช้
ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด กดชัตเตอร์ได้