สามารถให้กล้องปรับโฟกัสได้โดยอัตโนมัติ ปรับด้วยตนเอง หรือใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส การโฟกัสของกล้องจะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้โหมดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF ของท่าน

การเลือกโหมดโฟกัส

โหมดโฟกัสจะควบคุมวิธีการโฟกัสของกล้อง สามารถเลือกโหมดโฟกัสได้โดยใช้รายการ โหมดโฟกัส ที่อยู่ในเมนู i รวมไปถึงเมนูถ่ายภาพและภาพยนตร์ด้วย (0 โหมดโฟกัส, โหมดโฟกัส, โหมดโฟกัส)

ตามค่าตั้งจากโรงงาน ท่านยังสามารถเลือกโหมดโฟกัสได้โดยการกดปุ่ม Fn2 ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก (0 ปุ่มฟังก์ชั่น (Fn1 และ Fn2))

ตัวเลือก คำอธิบาย
AF-S AF ครั้งเดียว สำหรับวัตถุที่อยู่นิ่ง กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ หากกล้องสามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว; โฟกัสจะล็อคในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง หากกล้องโฟกัสภาพไม่ได้ จุดโฟกัสจะกะพริบเป็นสีแดง ตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน จะลั่นชัตเตอร์ได้เมื่อกล้องสามารถโฟกัสได้เท่านั้น (เน้นโฟกัส)
AF-C AF ต่อเนื่อง สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กล้องจะโฟกัสอย่างต่อเนื่องในขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง; ถ้าวัตถุเคลื่อนไหว กล้องจะคาดเดาระยะของวัตถุจากนั้นจึงปรับโฟกัสตามความเหมาะสม ตามค่าตั้งจากโรงงาน กล้องจะสามารถลั่นชัตเตอร์ได้ไม่ว่าวัตถุจะอยู่ในโฟกัสหรือไม่ (เน้นการลั่นชัตเตอร์)
AF-F AF ตลอดเวลา กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพื่อตามการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภาพ เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง จุดโฟกัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวและโฟกัสจะล็อค ตัวเลือกนี้ใช้ได้ในโหมดภาพยนตร์
MF แมนวลโฟกัส ปรับโฟกัสด้วยตนเอง (0 แมนวลโฟกัส) สามารถลั่นชัตเตอร์ได้ไม่ว่าวัตถุจะอยู่ในโฟกัสหรือไม่

โฟกัสอัตโนมัติ

หน้าจออาจสว่างขึ้นหรือมืดลงในขณะที่กล้องโฟกัสและบางครั้งจุดโฟกัสอาจแสดงเป็นสีเขียวเมื่อกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสภาพได้โดยใช้โฟกัสอัตโนมัติเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • วัตถุมีเส้นที่ขนานกับเส้นขอบด้านยาวของกรอบภาพ
 • วัตถุไม่มีคอนทราสต์
 • วัตถุที่จุดโฟกัสจะมีพื้นที่ที่มีความสว่างซึ่งมีคอนทราสต์สูง หรือรวมแสงสปอตไลท์หรือป้ายนีออนหรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่าง
 • มีการกะพริบถี่หรือแถบเมื่อถ่ายภาพใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียม หรือแสงในลักษณะคล้ายกันนี้
 • มีการใช้ฟิลเตอร์แฉก (ประกายดาว) หรือฟิลเตอร์พิเศษอื่นๆ
 • วัตถุเล็กกว่าจุดโฟกัส
 • วัตถุที่ต้องการถ่ายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ำเสมอข่มอยู่ (เช่น มู่ลี่หรือบานหน้าต่างที่เรียงติดกันเป็นแถวบนตึกสูง)

การปิดกล้อง

ตำแหน่งโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปหากท่านปิดกล้องแล้วเปิดใหม่หลังการโฟกัส

AF ขณะแสงน้อย

เพื่อให้กล้องโฟกัสภาพได้ดีขึ้นเมื่อมีแสงน้อย ให้เลือก AF-S แล้วเลือก เปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a11 (AF ขณะแสงน้อย)

โหมดพื้นที่ AF

จุดโฟกัสสามารถจัดตำแหน่งโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย (0 ปุ่มเลือกคำสั่งย่อย) หรือปุ่มเลือกคำสั่ง โหมดพื้นที่ AF ควบคุมวิธีที่กล้องเลือกจุดโฟกัสสำหรับโฟกัสอัตโนมัติ ค่าตั้งจากโรงงานคือ AF จุดเดียว แต่ตัวเลือกอื่นสามารถเลือกได้โดยใช้รายการ โหมดพื้นที่ AF ในเมนู i และเมนูถ่ายภาพและภาพยนตร์ (0 โหมดพื้นที่ AF, โหมดพื้นที่ AF, โหมดพื้นที่ AF)

ตามค่าตั้งจากโรงงาน ท่านสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF ได้โดยกดปุ่ม Fn2 ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย (0 ปุ่มฟังก์ชั่น (Fn1 และ Fn2))

ตัวเลือก คำธิบาย
3 AF แบบจุดเข็ม แนะนำสำหรับการถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่อยู่นิ่ง เช่น อาคาร, การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ในสตูดิโอ หรือการถ่ายภาพระยะใกล้ AF แบบเจาะจงใช้สำหรับระบุโฟกัสอย่างแม่นยำบนจุดที่เลือกในกรอบภาพ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกโหมดภาพถ่ายและเลือก AF ครั้งเดียว สำหรับ โหมดโฟกัส การโฟกัสอาจช้าลงเมื่อใช้ AF จุดเดียว
d AF จุดเดียว กล้องจะโฟกัสในจุดที่ผู้ใช้เลือกไว้ ใช้กับวัตถุที่อยู่นิ่งกับที่
e AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ผู้ใช้เลือก หากวัตถุเคลื่อนออกจากจุดที่เลือกเป็นเวลาสั้นๆ กล้องจะโฟกัสโดยอาศัยข้อมูลจากจุดโฟกัสที่อยู่รอบๆ ใช้สำหรับถ่ายภาพนักกีฬาและวัตถุที่เคลื่อนไหวอื่นๆ ซึ่งยากต่อการจัดกรอบภาพโดยใช้ AF จุดเดียว ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกโหมดภาพถ่ายและเลือก AF ต่อเนื่อง สำหรับ โหมดโฟกัส
f AF พื้นที่กว้าง (เล็ก) สำหรับ AF จุดเดียว ยกเว้นกล้องที่โฟกัสไปยังพื้นที่ที่กว้างกว่า พื้นที่โฟกัสสำหรับ AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่) จะใหญ่กว่า AF พื้นที่กว้าง (เล็ก) ใช้สำหรับภาพนิ่งหรือภาพถ่ายของวัตถุที่เคลื่อนที่ซึ่งยากต่อการจัดกรอบภาพโดยใช้ AF จุดเดียว หรือในโหมดภาพยนตร์เพื่อการโฟกัสที่ราบรื่นในระหว่างการแพนกล้องและการเอียงภาพหรือเมื่อถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่ หากพื้นที่โฟกัสที่เลือกมีวัตถุในระยะที่แตกต่างจากกล้อง กล้องจะให้ความสำคัญกับวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด
g AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่)
h AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะตรวจหาวัตถุและเลือกพื้นที่โฟกัสโดยอัตโนมัติ ใช้ในโอกาสที่ท่านไม่มีเวลาเลือกจุดโฟกัสด้วยตัวเอง, สำหรับถ่ายภาพบุคคล หรือสำหรับภาพนิ่งและภาพที่ถ่ายโดยไม่ได้เตรียมตัวอื่นๆ กล้องให้ความสำคัญกับวัตถุภาพบุคคล; หากตรวจพบวัตถุภาพบุคคล เส้นขอบสีเหลืองอำพันที่ระบุจุดโฟกัสจะปรากฏรอบใบหน้าของสิ่งนั้น หรือหากกล้องตรวจพบดวงตาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือดวงตาอื่นๆ (AF หาหน้า/ตา; 0 AF หาหน้า/ตา) ท่านยังสามารถกำหนดค่ากล้องให้ตรวจจับใบหน้าและดวงตาของสุนัขและแมวได้โดยการเลือก ระบบหาสัตว์ สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a4 (หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ; สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “AF หาหน้า/ตาของสัตว์”, 0 AF หาหน้า/ตาของสัตว์) การหาใบหน้าและดวงตาจะช่วยให้ท่านสามารถมีสมาธิกับการจัดองค์ประกอบภาพและการแสดงอารมณ์ของตัวแบบเมื่อถ่ายภาพบุคคลที่เป็นมนุษย์และสัตว์ สามารถเปิดใช้การติดตามวัตถุได้โดยการกดปุ่ม J (0 ติดตามวัตถุ) ฟังก์ชั่นนี้ยังสามารถกำหนดลงบนปุ่ม Fn1 หรือ Fn2 ของกล้องหรือ Fn หรือ Fn2 ของเลนส์โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 หรือ g2 (กำหนดการควบคุมเอง; 0 f2: กำหนดการควบคุมเอง, g2: กำหนดการควบคุมเอง)

s: จุดโฟกัสกึ่งกลาง

ในโหมดพื้นที่ AF ทั้งหมดยกเว้น AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ จุดจะปรากฏขึ้นที่จุดโฟกัสเมื่ออยู่ในกึ่งกลางของกรอบภาพ

การเลือกจุดโฟกัสอย่างรวดเร็ว

สำหรับการเลือกจุดโฟกัสอย่างรวดเร็ว ให้เลือก จุดเว้นจุด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a5 (จุดโฟกัสที่ใช้) เพื่อใช้เพียงหนึ่งในสี่ของจุดโฟกัสที่ใช้งานได้ จำนวนของจุดโฟกัสที่ใช้ได้สำหรับ AF แบบจุดเข็ม และ AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่) จะไม่เปลี่ยน หากท่านต้องการใช้ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกจุดโฟกัส ท่านสามารถเลือก เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่มเลือกคำสั่งย่อยตรงกลาง เพื่ออนุญาตให้ใช้ตรงกลางของปุ่มเลือกคำสั่งย่อยในการเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลางได้อย่างรวดเร็ว

AF หาหน้า/ตา

เมื่อถ่ายวัตถุภาพบุคคลด้วย AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ให้ใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง a4 (หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) เพื่อเลือกว่าจะให้กล้องตรวจจับทั้งใบหน้าและดวงตา (AF หาหน้า/ตา) หรือเฉพาะใบหน้า (AF หาหน้า) หากเลือก เเปิดระบบหาใบหน้าและดวงตา และตรวจพบวัตถุภาพบุคคล เส้นขอบสีเหลืองอำพันที่ระบุจุดโฟกัสจะปรากฏรอบใบหน้าของสิ่งนั้น หรือหากกล้องตรวจพบดวงตาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือดวงตาอื่นๆ (AF หาหน้า/ตา) ใบหน้าที่ตรวจพบเมื่อเลือก เปิดระบบหาใบหน้า จะถูกระบุในลักษณะเดียวกันด้วยจุดโฟกัสสีเหลืองอำพัน หากเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัส จุดโฟกัสจะสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อตรวจพบใบหน้าหรือดวงตา ในขณะที่หากเลือก AF-S ไว้ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อกล้องโฟกัส

จุดโฟกัส

หากตรวจพบวัตถุภาพบุคคลมากกว่าหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งดวงตา สัญลักษณ์ e และ f จะปรากฏขึ้นบนจุดโฟกัส และท่านจะสามารถวางตำแหน่งจุดโฟกัสบนใบหน้าหรือดวงตาที่แตกต่างกันได้โดยกด 4 หรือ 2 หากวัตถุมองออกไปหลังจากตรวจจับใบหน้าได้แล้ว จุดโฟกัสจะเคลื่อนที่เพื่อติดตามการเคลื่อนไหว

ระหว่างการแสดงภาพ ท่านสามารถซูมเข้าที่ใบหน้าหรือดวงตาที่ใช้สำหรับการโฟกัสได้โดยกด J

AF หาหน้า/ตา

 • การตรวจหาดวงตาจะใช้ไม่ได้ในโหมดภาพยนตร์ การตรวจหาดวงตาและใบหน้าอาจไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้หาก:

  • ใบหน้าของวัตถุมีสัดส่วนของกรอบภาพที่ใหญ่หรือเล็กมาก
  • ใบหน้าของวัตถุสว่างหรือมืดเกินไป
  • วัตถุสวมแว่นตาหรือแว่นกันแดด
  • ใบหน้าของวัตถุถูกบังด้วยผมหรือวัตถุอื่น หรือ
  • วัตถุเคลื่อนไหวมากเกินไประหว่างการถ่ายภาพ
 • ประสิทธิภาพในการหาใบหน้าและดวงตาอาจลดลงหาก:

  • กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI โดยเลือก 10 บิท ไว้สำหรับ HDMI > ขั้นสูง > ความละเอียดของสัญญาณ ในเมนูตั้งค่า หรือ
  • เลือก เปิด (ไม่สามารถบันทึกลงการ์ด) ไว้สำหรับ HDMI > ขั้นสูง > การตั้งค่า N-Log ในเมนูตั้งค่า

AF หาหน้า/ตาของสัตว์

หากเลือก ระบบหาสัตว์ ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a4 (หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) และกล้องตรวจพบสุนัขหรือแมว เส้นขอบสีเหลืองอำพันที่ระบุจุดโฟกัสจะปรากฏรอบใบหน้าของวัตถุ หรือหากกล้องตรวจพบดวงตาของวัตถุใดวัตถุหนึ่งหรือดวงตาอื่นๆ หากเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัส จุดโฟกัสจะสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อตรวจพบใบหน้าหรือดวงตา ในขณะที่หากเลือก AF-S ไว้ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อกล้องโฟกัส

จุดโฟกัส

หากตรวจพบสัตว์มากกว่าหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งดวงตา สัญลักษณ์ e และ f จะปรากฏขึ้นบนจุดโฟกัส และท่านจะสามารถวางตำแหน่งจุดโฟกัสบนใบหน้าหรือดวงตาที่แตกต่างกันได้โดยกดปุ่ม 4 หรือ 2

ท่านสามารถซูมเข้าที่ใบหน้าหรือดวงตาที่ใช้สำหรับการโฟกัสได้โดยกดปุ่ม J

AF ระบบหาสัตว์

 • การตรวจหาดวงตาของสัตว์จะใช้ไม่ได้ในโหมดภาพยนตร์ อาจไม่สามารถหาใบหน้าและดวงตาของสัตว์ได้ในการตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของบางสายพันธุ์และอาจไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้หาก:

  • ใบหน้าของวัตถุมีสัดส่วนของกรอบภาพที่ใหญ่หรือเล็กมาก
  • ใบหน้าของวัตถุสว่างหรือมืดเกินไป
  • ใบหน้าของวัตถุถูกบังด้วยขนหรือวัตถุอื่น
  • ดวงตาของวัตถุมีสีใกล้เคียงกับใบหน้า หรือ
  • วัตถุเคลื่อนไหวมากเกินไประหว่างการถ่ายภาพ
 • ประสิทธิภาพในการหาใบหน้าและดวงตาอาจลดลงหาก:

  • กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI โดยเลือก 10 บิท ไว้สำหรับ HDMI > ขั้นสูง > ความละเอียดของสัญญาณ ในเมนูตั้งค่า หรือ
  • เลือก เปิด (ไม่สามารถบันทึกลงการ์ด) ไว้สำหรับ HDMI > ขั้นสูง > การตั้งค่า N-Log ในเมนูตั้งค่า
 • แสงจากไฟช่วยหา AF อาจส่งผลเสียต่อดวงตาของสัตว์บางชนิด; เราขอแนะนำให้ท่านเลือก ปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a12 (ไฟช่วยหา AF ในตัวกล้อง)

ติดตามวัตถุ

เมื่อเลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ ไว้สำหรับ โหมดพื้นที่ AF ให้กดปุ่ม J เพื่อเปิดใช้การติดตามระยะโฟกัส จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นเส้นระบุวัตถุ; วางตำแหน่งเส้นระบุบนเป้าหมายแล้วกดปุ่ม J อีกครั้งหรือกดปุ่ม AF-ON เพื่อเริ่มต้นการติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุที่เลือกไว้ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านกรอบภาพ หากต้องการสิ้นสุดการติดตามและเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง ให้กดปุ่ม J เป็นครั้งที่สาม หากต้องการออกจากโหมดติดตามวัตถุ ให้กดปุ่ม W (Q)

หากเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัสระหว่างการถ่ายภาพนิ่งและการติดตามเริ่มขึ้นโดยใช้ปุ่ม AF-ON หรือโดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะติดตามวัตถุในขณะที่กดปุ่มควบคุมเท่านั้น การปล่อยปุ่มควบคุมจะคืนค่าจุดโฟกัสที่เลือกไว้ก่อนที่การติดตามจะเริ่มขึ้น

ติดตามวัตถุ

กล้องอาจไม่สามารถติดตามวัตถุได้หากวัตถุนั้นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสว่างจนเห็นได้ชัด หรือเล็กเกินไป ใหญ่เกินไป สว่างจ้าเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสว่างของพื้นหลัง

ชัตเตอร์สัมผัส

สามารถใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัสเพื่อโฟกัสและลั่นชัตเตอร์ได้ แตะหน้าจอเพื่อโฟกัสและยกนิ้วขึ้นเพื่อกดชัตเตอร์

แตะสัญลักษณ์ที่แสดงในภาพเพื่อเลือกการดำเนินการที่จะทำโดยการแตะหน้าจอในโหมดถ่ายภาพ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

W
 • แตะหน้าจอเพื่อโฟกัสบนจุดที่เลือกไว้แล้วยกนิ้วขึ้นเพื่อลั่นชัตเตอร์ หากเลือกตัวเลือกอื่นนอกจาก ปิด ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a4 (หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) และกล้องตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของบุคคลหรือใบหน้าหรือดวงตาของสุนัขหรือแมว กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตา * ที่อยู่ใกล้กับจุดที่เลือกไว้มากที่สุด
 • ใช้งานได้ในโหมดถ่ายภาพเท่านั้น
V
 • แตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสบนจุดที่เลือก ยกนิ้วขึ้นจากหน้าจอจะไม่ได้เป็นการลั่นชัตเตอร์
 • ถ้าเลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสำหรับโหมดพื้นที่ AF กล้องจะติดตามวัตถุที่เลือกไว้ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ภายในกรอบภาพ หากต้องการเปลี่ยนวัตถุที่ติดตาม ให้แตะวัตถุที่จะเปลี่ยนในหน้าจอ หากเลือกตัวเลือกอื่นนอกจาก ปิด ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a4 (หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ) และกล้องตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาของบุคคลหรือใบหน้าหรือดวงตาของสุนัขหรือแมว กล้องจะโฟกัสและติดตามที่ใบหน้าหรือดวงตา * ที่อยู่ใกล้กับจุดที่เลือกไว้มากที่สุด
X ปิดใช้งานชัตเตอร์สัมผัส

เมื่อเลือกดวงตาโดยใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส โปรดทราบว่ากล้องอาจไม่โฟกัสที่ดวงตาข้างที่คุณต้องการ ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกดวงตาที่ต้องการ

การถ่ายภาพโดยใช้ตัวเลือกถ่ายภาพแบบสัมผัส

 • การควบคุมด้วยระบบสัมผัสไม่สามารถใช้สำหรับแมนวลโฟกัสได้
 • สามารถใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพได้เมื่อสัญลักษณ์ W ปรากฏขึ้น
 • การควบคุมด้วยระบบสัมผัสไม่สามารถใช้เพื่อถ่ายภาพระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
 • ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด การควบคุมด้วยระบบสัมผัสสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น ใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด
 • ในโหมดตั้งเวลาถ่าย โฟกัสจะล็อคที่วัตถุที่เลือกเมื่อท่านสัมผัสหน้าจอ และชัตเตอร์จะลั่นหลังจากท่านยกนิ้วออกจากหน้าจอได้ประมาณ 10 วินาที หากจำนวนภาพที่เลือกไว้มากกว่า 1 ภาพ ภาพที่เหลือจะถูกถ่ายในการถ่ายต่อเนื่องหนึ่งชุด

แมนวลโฟกัส

ท่านสามารถใช้แมนวลโฟกัสได้เมื่อโฟกัสอัตโนมัติไม่ให้ผลตามต้องการในการถ่ายภาพ จัดตำแหน่งจุดโฟกัสให้ตรงกับวัตถุและหมุนวงแหวนปรับโฟกัสหรือวงแหวนควบคุมจนกว่าวัตถุจะอยู่ในโฟกัส

หากต้องการให้มีความแม่นยำมากขึ้น ให้กดปุ่ม X เพื่อซูมเข้าภาพผ่านเลนส์

เมื่อโฟกัสวัตถุได้แล้ว จุดโฟกัสจะติดเป็นสีเขียวและสัญลักษณ์แสดงการอยู่ในโฟกัส (I) จะ ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์แสดงสถานะระยะโฟกัส

สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส

สัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส คำอธิบาย
I วัตถุอยู่ในโฟกัส
F   จุดโฟกัสอยู่ระหว่างกล้องและวัตถุ
  H จุดโฟกัสอยู่หลังวัตถุ
F   H กล้องไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุอยู่ในโฟกัสหรือไม่
(กะพริบ)

เมื่อใช้แมนวลโฟกัสกับวัตถุที่ไม่เหมาะสำหรับโฟกัสอัตโนมัติ โปรดทราบว่าสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) อาจแสดงขึ้นมาแม้ว่าวัตถุจะไม่อยู่ในโฟกัสก็ตาม ซูมเข้าผ่านเลนส์และตรวจสอบโฟกัส ควรใช้ขาตั้งกล้องเมื่อมีปัญหาในการโฟกัส

เลนส์ที่มีตัวเลือกโหมดโฟกัส

ท่านสามารถเลือกแมนวลโฟกัสได้โดยใช้ปุ่มควบคุมที่อยู่บนเลนส์

ตำแหน่งระนาบโฟกัส

หากต้องการดูระยะห่างระหว่างวัตถุกับกล้อง ให้วัดจากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกล้อง ระยะห่างระหว่างหน้าแปลนเมาท์เลนส์กับระนาบโฟกัสคือ 16 มม.

16 มม.

เครื่องหมายระนาบโฟกัส

การโฟกัสด้วยเส้นขอบ

หากเปิดใช้การโฟกัสด้วยเส้นขอบโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง d10 (ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส) วัตถุที่อยู่ในโฟกัสจะแสดงด้วยเส้นขอบสีในโหมดแมนวลโฟกัส โปรดทราบว่าไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัสอาจจะไม่แสดงขึ้นมาถ้ากล้องไม่สามารถตรวจจับเส้นขอบได้ ซึ่งในกรณีนี้จะสามารถตรวจสอบโฟกัสได้โดยใช้ภาพผ่านเลนส์ในหน้าจอ

พื้นที่ในโฟกัส