ใช้ปุ่ม X และ W (Q) เพื่อวนดูระหว่างการแสดงภาพเต็มจอกับการแสดงภาพขนาดย่อ

การแสดงภาพเต็มจอ

X 

 W (Q)

การแสดงภาพขนาดย่อ

X 

 W (Q)

X 

 W (Q)

การแสดงภาพเต็มจอ

กดปุ่ม K เพื่อดูภาพล่าสุดแบบเต็มจอ ท่านสามารถแสดงภาพอื่นๆ ได้โดยกด 4 หรือ 2; หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของภาพปัจจุบัน ให้กด 1 หรือ 3 หรือกดปุ่ม DISP (0 ข้อมูลภาพถ่าย)

การแสดงภาพขนาดย่อ

หากต้องการดูหลายภาพพร้อมกัน ให้กดปุ่ม W (Q) ขณะที่แสดงภาพเต็มจอ จำนวนภาพที่แสดงบนจอภาพสามารถเพิ่มจำนวนได้ตั้งแต่ 4 ถึง 9 ถึง 72 ภาพ ทุกครั้งที่กดปุ่ม W (Q) และสามารถลดจำนวนการแสดงผลได้ทุกครั้งที่กดปุ่ม X ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ภาพ

การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

สามารถใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัสได้เมื่อภาพแสดงขึ้นในจอภาพ (0 แสดงภาพ)

หมุนเป็นแนวตั้ง

หากต้องการแสดงภาพถ่าย “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพบุคคล) ในทิศทางแนวตั้ง ให้เลือก เปิด สำหรับ หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ

แสดงภาพทันทีที่ถ่าย

เมื่อเลือก เปิด ไว้สำหรับ แสดงภาพทันทีที่ถ่าย ในเมนูแสดงภาพ ภาพจะปรากฏขึ้นมาหลังจากที่ถ่ายโดยอัตโนมัติ (เนื่องจากกล้องอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ภาพจะไม่หมุนเองโดยอัตโนมัติในระหว่างแสดงภาพทันทีที่ถ่าย) หากเลือก เปิด (เฉพาะจอภาพ) ภาพจะไม่ปรากฏในช่องมองภาพ ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง การแสดงภาพจะเริ่มขึ้นเมื่อถ่ายภาพเสร็จ โดยเริ่มจากภาพแรกในชุดภาพต่อเนื่องปัจจุบัน