หากต้องการดูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ให้เลือกแท็บ A ในเมนูกล้อง

การตั้งค่าแบบกำหนดเองใช้เพื่อปรับแต่งการตั้งค่ากล้องให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้

เมนูหลัก

กลุ่มการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

การตั้งค่าแบบกำหนดเองมีให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้:

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง 1
  รีเซ็ตการตั้งค่าแบบกำหนดเอง
a โฟกัสอัตโนมัติ
a1 เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-C
a2 เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-S
a3 ติดตามระยะโฟกัสพร้อมล็อค
a4 หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
a5 จุดโฟกัสที่ใช้
a6 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกล้อง
a7 เปิดใช้ AF
a8 จำกัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF
a9 จุดโฟกัสแบบวนรอบ
a10 ตัวเลือกจุดโฟกัส
a11 AF ขณะแสงน้อย
a12 ไฟช่วยหา AF ในตัวกล้อง
a13 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF 2
b การวัดแสง/ค่าแสง
b1 ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง
b2 ชดเชยแสงอย่างง่าย
b3 บริเวณที่เน้นกลางภาพ
b4 ชดเชยแสงอย่างละเอียด
c ตั้งเวลา/ล็อค AE
c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์
c2 ตั้งเวลาถ่าย
c3 หน่วงเวลาปิด
d การถ่ายภาพ/แสดงผล
d1 ความเร็วการถ่ายในโหมด CL
d2 ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด
d3 ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์พร้อมกัน
d4 โหมดหน่วงเวลาถ่าย
d5 ประเภทชัตเตอร์
d6 จำกัดพื้นที่ภาพที่เลือกได้
d7 การเรียงหมายเลขไฟล์
d8 นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว
d9 แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ
d10 ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
d11 ดูทั้งหมดในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง
e การถ่ายคร่อม/แฟลช
e1 ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช
e2 ความไวชัตเตอร์ของแฟลช
e3 การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช
e4 ควบคุมความไวแสง c อัตโนมัติ
e5 โมเดลลิ่งแฟลช
e6 ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ (โหมด M)
e7 ลำดับการถ่ายคร่อม
f การควบคุม
f1 ปรับแต่งเมนู i
f2 กำหนดการควบคุมเอง
f3 ปุ่ม OK
f4 ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง
f5 แป้นหมุนเลือกคำสั่ง
f6 ปล่อยปุ่มเพื่อใช้แป้นหมุน
f7 แสดงค่ากลับด้าน
g ภาพยนตร์
g1 ปรับแต่งเมนู i
g2 กำหนดการควบคุมเอง
g3 ปุ่ม OK
g4 ความเร็วของ AF
g5 ความไวในการติดตามของ AF
g6 แสดงไฮไลท์

รายการที่มีการแก้ไขจากค่าเริ่มต้นจะมีดอกจันกำกับไว้ (“U“)

ใช้ได้กับเลนส์ที่รองรับเท่านั้น

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดู “ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง)