ท่านสามารถถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชที่ติดตั้งเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องหรือชุดแฟลชรีโมตได้มากกว่าหนึ่งชุด

ชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง

ถ่ายภาพโดยใช้ชุดแฟลชที่ติดไว้กับกล้องตามที่อธิบายไว้ใน “การใช้งานแฟลชในตัวกล้อง” (0 การใช้งานแฟลชในตัวกล้อง)

การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

ถ่ายภาพด้วยชุดแฟลชรีโมตหนึ่งชุดขึ้นไปโดยใช้การควบคุมแฟลชไร้สาย (การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย หรือ AWL) ตามที่อธิบายไว้ใน “การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต” (0 การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต)