หากต้องการดูเมนูตั้งค่า ให้เลือกแท็บ B ในเมนูกล้อง

ตัวเลือก

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดู “ค่าเริ่มต้นของเมนูตั้งค่า” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูตั้งค่า)