สามารถควบคุมชุดแฟลชรีโมตผ่านสัญญาณแบบออพติคอลจากชุดแฟลชที่ติดตั้งกับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง (AWL แบบออพติคอล) หรือผ่านสัญญาณวิทยุจาก WR-R10 (แยกจำหน่ายต่างหาก) ที่เชื่อมต่อกับกล้อง (AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ) สามารถรวมการควบคุมแฟลชได้เป็นรูปแบบดังนี้:

AWL แบบใช้คลื่นวิทยุกับชุดแฟลชรีโมตหนึ่งชุดขึ้นไป (0 AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ)

AWL แบบออพติคอลกับชุดแฟลชรีโมตหนึ่งชุดขึ้นไป (0 AWL แบบออพติคอล)

AWL แบบใช้คลื่นวิทยุกับแสงสว่างเพิ่มเติมจากชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง (0 การเพิ่มชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง)

AWL แบบใช้คลื่นวิทยุร่วมกับ AWL แบบออพติคอลจากชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกล้อง (0 AWL แบบออพติคอล/ใช้คลื่นวิทยุ)