ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อยึดชุดแฟลชเสริมภายนอกบนกล้องและถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

 1. ประกอบชุดแฟลชเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริม

  โปรดดูรายละเอียดต่างๆ จากคู่มือที่ให้มากับชุดแฟลช

  ชุดแฟลชของผู้ผลิตรายอื่น

  ไม่สามารถใช้กล้องกับชุดแฟลชที่ใช้แรงดันไฟฟ้าเกิน 250 โวลต์กับหน้าสัมผัส X ของกล้องหรือหน้าสัมผัสวงจรบน ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม การใช้ชุดแฟลชดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้กล้องทำงานผิดปกติ แต่ยังสามารถทำลายวงจร ซิงค์แฟลชของกล้องและ/หรือแฟลชได้อีกด้วย

 2. เปิดกล้องและชุดแฟลช

  แฟลชจะเริ่มชาร์จ; สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน (c) จะปรากฏขึ้นเมื่อชาร์จเสร็จแล้ว

 3. ปรับการตั้งค่าแฟลช

  เลือกโหมดควบคุมแฟลช (0 โหมดควบคุมแฟลช) และโหมดแฟลช (0 โหมดแฟลช)

 4. ปรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสง

 5. ถ่ายภาพ

ความไวชัตเตอร์

เมื่อใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก จะสามารถตั้งค่าความไวชัตเตอร์ได้ดังนี้:

โหมด ความไวชัตเตอร์
b กล้องจะตั้งค่าเองโดยอัตโนมัติ (1/200 วินาที–1/60 วินาที)
P, A กล้องจะตั้งค่าเองโดยอัตโนมัติ (1/200 วินาที–1/60 วินาที) *
S ค่าที่ผู้ใช้เลือก (1/200 วินาที–30 วินาที)
M ค่าที่ผู้ใช้เลือก (1/200 วินาที–30 วินาที, Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง), Time (เวลา))

ความไวชัตเตอร์อาจถูกตั้งให้ต่ำลง 30 วินาที หากเลือกโหมดแฟลชเป็นแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สองที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ หรือแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำพร้อมระบบลดตาแดง