กดปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมดแล้วหมุนแป้นเลือกโหมดเพื่อเลือกโหมดต่อไปนี้:

แป้นหมุนเลือกโหมด

ปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมด

 • b อัตโนมัติ: โหมด “เล็งแล้วถ่าย” ซึ่งกล้องจะตั้งค่าแสงและเฉดสีให้ (0 การถ่ายภาพ (โหมด b), การถ่ายภาพยนตร์ (โหมด b))
 • P โปรแกรมอัตโนมัติ: กล้องจะตั้งค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้สำหรับการถ่ายภาพทั่วไปและในกรณีที่มีเวลาน้อยในการปรับตั้งค่ากล้อง
 • S อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง: ท่านเลือกความไวชัตเตอร์; กล้องจะเลือกค่ารูรับแสงที่ดีที่สุดให้เอง ใช้เพื่อหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว
 • A อัตโนมัติปรับรูรับแสง: ท่านเลือกค่ารูรับแสง; กล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ที่ดีที่สุดให้เอง ใช้เพื่อทำให้พื้นหลังเบลอหรือให้ทั้งพื้นหน้าและพื้นหลังอยู่ในระยะโฟกัส
 • M ปรับเอง: ท่านควบคุมได้เองทั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอร์เป็น “การเปิดชัตเตอร์ค้าง” หรือ “เวลา” เพื่อการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน
 • U1, U2, U3 โหมดตั้งค่าผู้ใช้: กำหนดการตั้งค่าที่ใช้บ่อยให้กับตำแหน่งเหล่านี้เพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว

P: โปรแกรมอัตโนมัติ

ในโหมดนี้ กล้องจะปรับความไวชัตเตอร์และรูรับแสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกล้องเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุดในสถานการณ์ส่วนใหญ่ สามารถเลือกความไวชัตเตอร์และรูรับแสงผสมผสานกันในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างออกมาเป็นค่าแสงเดียวได้โดยหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก (“โปรแกรมแบบยืดหยุ่น”) ขณะที่ใช้งานโปรแกรมแบบยืดหยุ่น สัญลักษณ์โปรแกรมแบบยืดหยุ่น (U) จะปรากฏ หากต้องการเรียกคืนค่าความไวชัตเตอร์และรูรับแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจนกระทั่งสัญลักษณ์ดังกล่าวหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปิดการทำงานของกล้อง

S: อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง

ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง ท่านสามารถเลือกความไวชัตเตอร์ขณะที่กล้องเลือกรูรับแสงโดยอัตโนมัติที่จะทำให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุด ในการเลือกความไวชัตเตอร์ ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก สามารถตั้งค่าความไวชัตเตอร์เป็น “×200” หรือเป็นค่าระหว่าง 30 วินาที ถึง 1/8000 วินาที และสามารถล็อคให้อยู่ตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ได้ (0 f4: ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง)

จอภาพ

แผงควบคุม

A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง

ในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสง ท่านสามารถเลือกรูรับแสงโดยกล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพอัตโนมัติ ในการเลือกค่ารูรับแสงของเลนส์ระหว่างค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุด ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย สามารถล็อคค่ารูรับแสงให้อยู่ตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ได้ (0 f4: ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง)

จอภาพ

แผงควบคุม

การตั้งค่าแสงโหมดภาพยนตร์

การตั้งค่าแสงต่อไปนี้สามารถปรับตั้งได้ในโหมดภาพยนตร์:

  รูรับแสง ความไวชัตเตอร์ ค่าความไวแสง (ISO)
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

ค่าแสงสำหรับโหมด S จะเทียบเท่ากับโหมด P

สามารถเลือกขีดจำกัดค่าสูงสุดสำหรับค่าความไวแสง (ISO) โดยใช้ตัวเลือก ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์

ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด หรือสำหรับ ค่าความไวแสง (โหมด M) ขีดจำกัดค่าสูงสุดเมื่อเลือก เปิด สำหรับ VR แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์จะเป็น ISO 25600 (Z 7) หรือ 51200 (Z 6)  

หากเลือก เปิด สำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ ท่านสามารถเลือกขีดจำกัดค่าสูงสุดของค่าความไวแสง (ISO) ได้โดยใช้ตัวเลือก ความไวแสงสูงสุด

M: ปรับเอง

ในโหมดการถ่ายภาพด้วยตนเอง ท่านต้องควบคุมทั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอร์ และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อตั้งค่ารูรับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอร์เป็น “×200” หรือเป็นค่าระหว่าง 30 วินาที ถึง 1/8000 วินาที หรือสามารถเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ได้โดยไม่จำกัดเวลาเพื่อการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (0 การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (โหมด M)) สามารถตั้งค่ารูรับแสงระหว่างค่าต่ำสุดไปจนถึงค่าสูงสุดของเลนส์ได้ ใช้สัญลักษณ์แสดงค่าแสงเพื่อตรวจสอบค่าแสง

จอภาพ

ความไวชัตเตอร์

รูรับแสง

แผงควบคุม

ความไวชัตเตอร์

รูรับแสง

สามารถล็อคความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสงให้อยู่ตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ได้

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

สัญลักษณ์แสดงค่าแสงจะแสดงว่าภาพมีแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปที่การตั้งค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 (ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง) ปริมาณการได้รับแสงมากหรือน้อยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มครั้งละ 1/3 หรือ 1/2 EV ถ้าค่าแสงเกินขีดจำกัดของระบบวัดแสง หน้าจอจะกะพริบ

  กำหนดการตั้งค่าแบบกำหนดเอง b1 เป็น “1/3  สต็อป”
ค่าแสงที่ดีที่สุด เปิดรับแสงน้อยเกินไปราว 1/3 EV เปิดรับแสงมากเกินไปราว 3 EV
จอภาพ
ช่องมองภาพ

ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)

ถ้าเปิดใช้งานควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ) อยู่ ความไวแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอร์และรูรับแสงในขณะนั้น

การตั้งค่าผู้ใช้: โหมด U1, U2 และ U3

กำหนดการตั้งค่าที่ใช้บ่อยให้กับตำแหน่ง U1, U2 และ U3 บนแป้นหมุนเลือกโหมด

การบันทึก User Settings

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อบันทึกการตั้งค่า:

 1. เลือกโหมด

  หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดเป็นโหมดที่ต้องการ

 2. ปรับการตั้งค่า

  ทำการปรับตั้งค่ากล้องตามที่ต้องการ รวมถึง:

  • ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพ
  • ตัวเลือกเมนูถ่ายภาพยนตร์
  • การตั้งค่าแบบกำหนดเอง และ
  • โหมดถ่ายภาพ, ความไวชัตเตอร์ (โหมด S และ M), รูรับแสง (โหมด A และ M), โปรแกรมแบบยืดหยุ่น (โหมด P), ชดเชยแสง และชดเชยแสงแฟลช
 3. เลือก บันทึก User Settings

  ไฮไลท์ บันทึก User Settings ในเมนูตั้งค่าแล้วกดปุ่ม 2

 4. เลือกตำแหน่ง

  ไฮไลท์ บันทึกลง U1, บันทึกลง U2 หรือ บันทึกลง U3 แล้วกดปุ่ม 2

 5. บันทึก User Settings

  ไฮไลท์ บันทึกการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม J เพื่อกำหนดการตั้งค่าที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ให้กับตำแหน่งแป้นหมุนเลือกโหมดที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 4

การเรียกใช้ User Settings

การหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ U1, U2 หรือ U3 จะเรียกใช้การตั้งค่าที่เพิ่งบันทึกไว้ในตำแหน่งนั้น

การรีเซ็ต User Settings

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าสำหรับ U1, U2 หรือ U3 ไปเป็นค่าตั้งจากโรงงาน:

 1. เลือก รีเซ็ต User Settings

  ไฮไลท์ รีเซ็ต User Settings ในเมนูตั้งค่าแล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกตำแหน่ง

  ไฮไลท์ รีเซ็ต U1, รีเซ็ต U2 หรือ รีเซ็ต U3 แล้วกดปุ่ม 2

 3. รีเซ็ต User Settings

  ไฮไลท์ รีเซ็ต แล้วกดปุ่ม J เพื่อเรียกคืนค่าตั้งจากโรงงานสำหรับตำแหน่งที่เลือกไว้ กล้องจะทำงานในโหมด P

การตั้งค่าผู้ใช้ U1, U2 และ U3

ไม่ได้บันทึกโหมดลั่นชัตเตอร์ นอกจากนี้ การตั้งค่าต่อไปนี้จะไม่ถูกบันทึก

เมนูถ่ายภาพ:

 • โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล
 • เลือกพื้นที่ภาพ
 • จัดการ Picture Control
 • การถ่ายภาพซ้อน
 • การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา
 • ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา
 • ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส

เมนูถ่ายภาพยนตร์:

 • เลือกพื้นที่ภาพ
 • จัดการ Picture Control

การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (โหมด M)

เลือกความไวชัตเตอร์ต่อไปนี้เพื่อเปิดรับแสงเป็นเวลานานในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทิวทัศน์ยามค่ำคืน หรือดอกไม้ไฟ

 • ความไวชัตเตอร์: การเปิดชัตเตอร์ค้าง (ค่าแสง 35 วินาที)
 • รูรับแสง: f/25
 • การเปิดชัตเตอร์ค้าง: การเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงค้างไว้
 • เวลา: กล้องจะเริ่มถ่ายภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์และจะสิ้นสุดการล็อคเมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง

เพื่อป้องกันภาพพร่ามัว ให้ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องหรือใช้รีโมตคอนโทรลไร้สายซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม, สายลั่นชัตเตอร์ หรืออุปกรณ์ลั่นชัตเตอร์ระยะไกลอื่นๆ Nikon ยังขอแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว หรืออะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอร์เปิดค้างไว้ โปรดทราบว่าอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสว่าง, จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝ้า) จากการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน สามารถลดจุดสว่างและฝ้าโดยเลือก เปิด สำหรับ ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ในเมนูถ่ายภาพ

 1. เตรียมกล้องให้พร้อม

  ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องหรือวางบนพื้นที่มั่นคงและได้ระดับ

 2. เลือกโหมด M

  หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ M

 3. เลือกความไวชัตเตอร์

  หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอร์เป็น Bulb (การเปิดชัตเตอร์ค้าง) หรือ Time (เวลา)

  การเปิดชัตเตอร์ค้าง

  เวลา

 4. เปิดชัตเตอร์

  การเปิดชัตเตอร์ค้าง: หลังปรับโฟกัสแล้ว ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้จนกว่าจะบันทึกภาพเสร็จสมบูรณ์

  เวลา: กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด

 5. ปิดชัตเตอร์

  การเปิดชัตเตอร์ค้าง: ยกนิ้วของท่านออกจากปุ่มกดชัตเตอร์

  เวลา: กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด