ท่านสามารถให้คะแนนภาพที่เลือกหรือทำเครื่องหมายเป็นภาพในกลุ่มสำหรับลบทิ้งภายหลังได้ สามารถดูการให้คะแนนได้ใน NX Studio ภาพที่ป้องกันไว้จะไม่สามารถให้คะแนนได้

 1. เลือกภาพ

  กดปุ่ม K เพื่อเริ่มเล่นและแสดงภาพถ่ายที่ท่านต้องการให้คะแนน

 2. แสดงเมนู i

  กดปุ่ม i เพื่อดูเมนู i

 3. เลือก ให้คะแนน

  ไฮไลท์ ให้คะแนน แล้วกดปุ่ม J

 4. เลือกให้คะแนน

  หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกการให้คะแนนภาพจากศูนย์ถึงห้าดาว หรือเลือก d เพื่อทำเครื่องหมายภาพไว้เป็นกลุ่มสำหรับลบทิ้งภายหลัง กดปุ่ม J เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์