ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเลนส์สำหรับลูกค้าที่ซื้อชุดเลนส์ NIKKOR Z 24–70mm f/4 S โปรดจำไว้ว่าชุดเลนส์นี้อาจจะไม่มีจำหน่ายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

การใช้เลนส์

ส่วนประกอบต่างๆ ของเลนส์: ชื่อและฟังก์ชั่น

1 เลนส์ฮูด เลนส์ฮูดจะบังไม่ให้มีแสงเล็ดลอดที่อาจทำให้เกิดแสงแฟลร์หรือแสงโกสต์ได้ เลนส์ฮูดทำหน้าที่ปกป้องเลนส์เช่นกัน
2 เครื่องหมายแสดงตำแหน่งล็อคเลนส์ฮูด ใช้เมื่อติดตั้งเลนส์ฮูด
3 เครื่องหมายจัดแนวเลนส์ฮูด
4 เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งเลนส์ฮูด ใช้เมื่อติดตั้งเลนส์ฮูด
5 วงแหวนปรับระยะซูม หมุนเพื่อซูมเข้าหรือออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถยืดเลนส์ออกได้จนสุดก่อนการใช้งาน
6 สเกลทางยาวโฟกัส ประมาณการทางยาวโฟกัสของเลนส์ในขณะที่ซูมเข้าหรือออก
7 เครื่องหมายบอกทางยาวโฟกัส
8 วงแหวนควบคุม
 • เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ: ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ท่านสามารถหมุนวงแหวนที่สามารถปรับแต่งได้นี้เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นที่เลือกไว้กับกล้องได้
 • เลือกแมนวลโฟกัส: หมุนวงแหวนควบคุมเพื่อโฟกัส
9 เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งเมาท์เลนส์ ใช้เมื่อติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง
10 ยางวงแหวนเมาท์เลนส์
11 ขั้ว CPU ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลกับตัวกล้อง
12 สวิทช์ปรับโหมดโฟกัส เลือก A สำหรับโฟกัสอัตโนมัติ M สำหรับแมนวลโฟกัส โปรดทราบว่าไม่ว่าจะเลือกการตั้งค่าใดไว้ ท่านจะต้องปรับโฟกัสด้วยตนเองเมื่อเลือกโหมดแมนวลโฟกัสโดยใช้ปุ่มควบคุมของกล้อง
13 ฝาปิดเลนส์ด้านหน้า
14 ฝาปิดเลนส์ด้านหลัง

การประกอบและการถอด

การประกอบเลนส์

 1. ปิดกล้อง ถอดฝาปิดตัวกล้อง และเปิดฝาปิดเลนส์ด้านหลังออก

 2. จัดตำแหน่งเลนส์บนตัวกล้อง หมุนให้เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งบนตัวเลนส์ตรงกับเครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งบนตัวกล้อง จากนั้นหมุนเลนส์ทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเข้าที่

การถอดเลนส์

 1. ปิดกล้อง

 2. ให้กดปุ่มปลดล็อคเลนส์ค้างไว้พร้อมหมุนเลนส์ไปตามเข็มนาฬิกา

ก่อนใช้งาน

เลนส์สามารถยืดหดได้และจะต้องยืดกระบอกเลนส์ออกให้สุดก่อนใช้งาน หมุนวงแหวนปรับระยะซูมตามที่แสดงในภาพจนกว่าเลนส์จะคลิกเข้าที่จุดที่ยืดที่สุด จะสามารถถ่ายภาพได้ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายบอกทางยาวโฟกัสอยู่ในตำแหน่งระหว่าง 24 ถึง 70 ของสเกลทางยาวโฟกัส

สามารถถ่ายภาพได้ในทางยาวโฟกัสเหล่านี้เท่านั้น

การหดเลนส์ หมุนวงแหวนปรับระยะซูมไปในทิศทางตรงกันข้าม หยุดเมื่อถึงตำแหน่ง (I) ของสเกลทางยาวโฟกัส

หากเปิดกล้องโดยที่เลนส์หดอยู่ จะมีข้อความเตือนแสดงขึ้นมา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถยืดเลนส์ออกได้จนสุดก่อนการใช้งาน

การติดตั้งและการถอดเลนส์ฮูด

จัดให้เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดเลนส์ฮูด (I) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนส์ฮูด (I) จากนั้นหมุนฮูด (w) จนกระทั่งเครื่องหมาย I ตรงกับเครื่องหมายล็อคเลนส์ฮูด (K)

หากต้องการถอดเลนส์ฮูด ให้ดำเนินการย้อนกลับขั้นตอนด้านบน

เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือให้ใกล้กับสัญลักษณ์ I บนฐาน และอย่ายึดให้แน่นเกินไป สามารถถอดและยึดบนเลนส์เมื่อไม่ใช้งาน

เมื่อเลนส์ยังติดอยู่กับกล้อง

ตำแหน่งโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปหากท่านปิดกล้องแล้วเปิดใหม่หลังการโฟกัส ปรับโฟกัสใหม่ก่อนการถ่ายภาพ ถ้าคุณโฟกัสไปยังพื้นที่ใดเพื่อรอให้วัตถุที่จะถ่ายภาพ ปรากฏออกมา ขอแนะนำว่าไม่ควรปิดกล้องจนกว่าจะถ่ายภาพเสร็จ

ข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน

 • เมื่อใช้เลนส์ฮูด อย่าหยิบหรือถือเลนส์หรือกล้องโดยจับเฉพาะที่ฮูดเท่านั้น
 • รักษาให้ขั้ว CPU สะอาดอยู่เสมอ
 • หากยางวงแหวนเมาท์เลนส์เสียหาย ให้หยุดการใช้งานในทันทีและนำเลนส์ไปให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Nikon ซ่อมแซม
 • ปิดฝาปิดหน้าและหลังเมื่อไม่ใช้เลนส์
 • เพื่อป้องกันภายในตัวเลนส์ ควรเก็บให้ห่างจากแสงอาทิตย์
 • รักษาเลนส์ให้แห้งอยู่เสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทำให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • การเก็บเลนส์ไว้ในบริเวณที่มีความร้อนสูงอาจทำให้ชิ้นส่วนที่ทำจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือบิดงอ
 • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดไอน้ำเกาะที่ภายในและภายนอกของเลนส์ได้ เมื่อจะนำเลนส์ไปยังสถานที่ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิ ให้นำเลนส์ใส่กระเป๋าหรือถุงพลาสติกเพื่อให้อุณหภูมิของเลนส์เปลี่ยนอย่างช้าๆ
 • เราแนะนำให้ท่านนำเลนส์ใส่บรรจุภัณฑ์ของเลนส์เพื่อป้องกันการขีดข่วนระหว่างการขนส่ง

การดูแลรักษาเลนส์

 • แค่ปัดฝุ่นก็เพียงพอแล้วในการทำความสะอาดพื้นผิวแก้วของเลนส์
 • ในการลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส์ที่เคลือบฟลูออไรด์ ให้หยดน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ปริมาณเล็กน้อยลงบนผ้านุ่มและค่อยๆ เช็ดทำความสะอาดโดยเช็ดหมุนเป็นวงจากจุดกึ่งกลางเลนส์แล้ววนออก หากต้องการลบคราบที่ติดแน่น ให้หยดน้ำกลั่น เอทานอลหรือน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ปริมาณเล็กน้อยลงบนผ้านุ่มแล้วเช็ดเบาๆ รอยต่างๆ ที่เกิดจากหยดน้ำหรือของเหลวและน้ำมันสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้ผ้าสะอาดและแห้ง
 • เมื่อทำความสะอาดเลนส์ที่ไม่ได้เคลือบด้วยฟลูออไรด์ ลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ให้หยดเอทานอลหรือน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ปริมาณเล็กน้อยลงบนผ้าฝ้ายสะอาดเนื้อนุ่ม หรือบนกระดาษเช็ดเลนส์ เช็ดเป็นวงจากจุดกึ่งกลางเลนส์แล้ววนออก ระวังอย่าให้เกิดรอยเปื้อนหรือสัมผัสเลนส์ด้วยนิ้วมือ
 • ห้ามใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์ผสมสีหรือเบนซินในการทำความสะอาดเลนส์
 • สามารถใช้ฟิลเตอร์สีเป็นกลาง (NC) (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) และฟิลเตอร์ที่คล้ายกันเพื่อปกป้องเลนส์
 • ถ้าไม่ต้องการใช้เลนส์เป็นเวลานาน ให้เก็บไว้ในที่แห้งและเย็นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม ห้ามให้โดนแสงอาทิตย์โดยตรง หรือเก็บไว้กับลูกเหม็นหรือการบูร

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่ให้มา

 • ฝาปิดแบบหนีบหน้าเลนส์ LC-72B ขนาด 72 มม.
 • ฝาปิดเลนส์ด้านหลัง LF-N1
 • ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-85
 • กระเป๋าบรรจุเลนส์ CL-C1

การใช้กระเป๋าบรรจุเลนส์

 • กระเป๋าบรรจุเลนส์ใช้สำหรับป้องกันเลนส์จากการขีดข่วนไม่สามารถใช้ป้องกันการตกหรือกระแทกได้
 • กระเป๋าบรรจุเลนส์ไม่กันน้ำ
 • วัสดุที่ใช้ในการผลิตกระเป๋าบรรจุเลนส์อาจจะสีซีดจาง ฉีกขาด หด หรือสีตกหากเปียกน้ำหรือผ่านการซักล้าง
 • ปัดฝุ่นด้วยแปรงขนนุ่ม
 • น้ำและรอยเปื้อนสามารถทำความสะอาดออกจากพื้นผิวของเลนส์ได้ด้วยผ้านุ่ม แห้ง ห้ามทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ
 • ห้ามเก็บไว้ในที่โดนแสงอาทิตย์โดยตรงหรือที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
 • ห้ามใช้กระเป๋าทำความสะอาดจอภาพหรือเลนส์
 • ระวังอย่าให้เลนส์หล่นออกจากกระเป๋าระหว่างการขนส่ง

วัสดุ: เส้นใยสังเคราะห์

อุปกรณ์เสริมที่รองรับ

ฟิลเตอร์แบบเกลียว 72 มม.

ฟิลเตอร์

ใช้ฟิลเตอร์ชิ้นเดียวต่อการใช้งานแต่ละครั้ง ถอดเลนส์ฮูดออกก่อนจะใส่ฟิลเตอร์หรือฟิลเตอร์โพลาไรซ์แบบหมุนได้

ข้อมูลจำเพาะ

เมาท์ Nikon Z เมาท์
ทางยาวโฟกัส 24 – 70 มม.
ค่ารูรับแสงสูงสุด f/4
โครงสร้างเลนส์ เลนส์ 14 ชิ้นแบ่งเป็น 11 กลุ่ม (รวมเลนส์ ED 1 ชิ้น, แอสเฟอริคัล ED 1 ชิ้น, เลนส์แอสเฟอริคัล 3 ชิ้น, ชิ้นเลนส์ที่เคลือบด้วยนาโนคริสตัล เลนส์ชิ้นหน้าเคลือบฟลูออไรด์)
มุมมองภาพ
 • รูปแบบ FX: 84° – 34° 20´
 • รูปแบบ DX: 61° – 22° 50´
สเกลทางยาวโฟกัส ไล่ระดับในหน่วยมิลลิเมตร (24, 28, 35, 50, 70)
ระบบโฟกัส ระบบโฟกัสภายใน
ระยะโฟกัสใกล้สุด 0.3 เมตร จากระนาบโฟกัสที่ทุกตำแหน่งซูม
จำนวนกลีบไดอะแฟรม 7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)
ช่วงความกว้างรูรับแสง f/4 – 22
ขนาดฟิลเตอร์สำหรับติดตั้ง 72 มม. (P = 0.75 มม.)
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดประมาณ 77.5 มม. × 88.5 มม. (ระยะห่างจากหน้าแปลนเมาท์เลนส์กล้องเมื่อหดเลนส์)
น้ำหนัก ประมาณ 500 กรัม

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือรายละเอียดของอุปกรณ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า