สายคล้องกล้องจะให้มาพร้อมกับกล้อง; สายคล้องกล้องเพิ่มเติมจะมีจำหน่ายแยกต่างหาก สายคล้องเข้ากับช่องร้อยบนตัวกล้องให้แน่น