เมาท์อะแดปเตอร์จะช่วยให้เลนส์ NIKKOR F เมาท์ ของ Nikon สามารถใช้ได้กับกล้องไร้กระจก Nikon Z เมาท์ เมาท์อะแดปเตอร์นี้ไม่สามารถใช้งานได้กับกล้อง F เมาท์ (กล้องดิจิตอล Nikon SLR) หรือกล้อง 1 เมาท์ (กล้อง Nikon 1 แบบเปลี่ยนเลนส์ได้) หรือเลนส์ 1 NIKKOR ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเมาท์อะแดปเตอร์สำหรับลูกค้าที่ซื้อชุดเมาท์อะแดปเตอร์ โปรดทราบว่าชุดเมาท์อะแดปเตอร์นี้อาจจะไม่มีจำหน่ายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

โปรดทราบว่า ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเลนส์ อะแดปเตอร์นี้อาจจะจำกัดการโฟกัสอัตโนมัติของเลนส์หรือคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง

เลนส์ F เมาท์ที่รองรับ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเลนส์ที่สามารถใช้งานได้กับเมาท์อะแดปเตอร์ FTZ สำหรับใช้กับกล้อง Z เมาท์ โปรดดูที่ เลนส์ F เมาท์ที่รองรับ จากศูนย์กลางดาวน์โหลดของ Nikon:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/491/FTZ.html

เมาท์อะแดปเตอร์

ส่วนประกอบของอะแดปเตอร์

เมาท์เลนส์

1 Nikon F เมาท์ (ต่อเข้ากับเลนส์)
2 จุดรับสัญญาณเลนส์
3 เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งเมาท์เลนส์
4 ปุ่มปลดล็อคเลนส์
5 ช่องต่อขาตั้งกล้อง

เมาท์กล้อง

6 เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งเมาท์อะแดปเตอร์
7 Nikon Z เมาท์ (ต่อเข้ากับกล้อง)
8 ขั้ว CPU

การประกอบและการถอด

ปิดกล้องก่อนที่จะประกอบหรือถอดอะแดปเตอร์จากตัวกล้อง หรือประกอบหรือถอดเลนส์จากตัวอะแดปเตอร์ เลือกสถานที่ที่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรงและระมัดระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าไปในกล้อง ขณะประกอบเลนส์ ให้หลีกเลี่ยงการกดปุ่มปลดล็อคเลนส์ของกล้องหรืออะแดปเตอร์

การประกอบอะแดปเตอร์และเลนส์

 1. ถอดฝาครอบตัวอะแดปเตอร์ออกทั้งหน้าและหลังรวมถึงถอดฝาครอบตัวกล้องออก

 2. ประกอบอะแดปเตอร์เข้ากับกล้อง

  หมุนให้เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งอะแดปเตอร์ตรงกับเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่บนตัวกล้อง (q) จัดตำแหน่งอะแดปเตอร์บนกล้องและหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเข้าที่ (w)

 3. ถอดฝาปิดเลนส์ด้านหลังออก

 4. ประกอบเลนส์เข้ากับอะแดปเตอร์

  หมุนให้เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้งเมาท์เลนส์ตรงกับเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่บนอะแดปเตอร์ (e) จัดตำแหน่งเลนส์บนอะแดปเตอร์และหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเข้าที่ (r)

การถอดเลนส์และอะแดปเตอร์

 1. การถอดเลนส์

  กดปุ่มปลดล็อคเลนส์ของอะแดปเตอร์ (q) ค้างไว้พร้อมหมุนเลนส์ไปตามเข็มนาฬิกา (w) ปิดฝาปิดด้านหน้าและด้านหลังหลังจากถอดออก

 2. ถอดอะแดปเตอร์

  กดปุ่มปลดล็อคเลนส์ของกล้อง (e) ค้างไว้พร้อมหมุนเลนส์ไปตามเข็มนาฬิกา (r) หลังจากถอดตัวอะแดปเตอร์ออกแล้ว ปิดฝาครอบตัวอะแดปเตอร์ทั้งหน้าและหลังรวมถึงปิดฝาครอบตัวกล้องด้วย

เลนส์ CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง

เลือกรูรับแสงแคบสุด (ค่ารูรับแสงสูงสุด) ก่อนที่จะประกอบ CPU ของเลนส์เข้ากับวงแหวนปรับรูรับแสง

เลนส์ DX

ภาพยนตร์ที่ถ่ายเมื่อติดตั้งเลนส์ DX บน Z 6 และเลือก 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p หรือ 1920 × 1080 สโลว์โมชันไว้สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถ่ายภาพยนตร์จะถูกบันทึกตามขนาดและอัตราเฟรมต่อไปนี้:

 • 1920 × 1080; 120p: 1920 × 1080; 60p
 • 1920 × 1080; 100p: 1920 × 1080; 50p
 • 1920 × 1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน): 1920 × 1080; 30p
 • 1920 × 1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน): 1920 × 1080; 25p
 • 1920 × 1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน): 1920 × 1080; 24p

อุปกรณ์เสริมและเลนส์ที่ไม่รองรับ

อุปกรณ์เสริมและเลนส์ต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ การฝืนพยายามประกอบอุปกรณ์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอะแดปเตอร์หรือเลนส์ได้ เลนส์บางชนิดที่ไม่ได้ระบุไว้อาจจะไม่รองรับด้วยเช่นกัน; ห้ามใช้แรงหรือฝืนการติดตั้งใดๆ หากไม่สามารถประกอบเลนส์ได้

 • เลนส์ Non-AI
 • IX-NIKKOR
 • เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF TC-16A
 • เลนส์ที่ต้องใช้ชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
 • เลนส์ฟิชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
 • 2.1cm f/4
 • วงแหวนส่วนต่อขยาย K2
 • 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 174041–174180)
 • 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 174031–174127)
 • 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–300490)
 • เลนส์โฟกัสอัตโนมัติสำหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอร์เตอร์ AF TC-16)
 • PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900 หรือก่อนหน้า)
 • PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–906200)
 • PC 35mm f/3.5 (ชนิดเก่า)
 • Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเก่า)
 • เลนส์ NIKKOR-H อัตโนมัติ 2.8cm f/3.5 (28mm f/3.5) กับหมายเลขซีเรียลต่ำกว่า 362000
 • เลนส์ NIKKOR-S อัตโนมัติ 3.5cm f/2.8 (35mm f/2.8) กับหมายเลขซีเรียลต่ำกว่า 928000
 • NIKKOR-S อัตโนมัติ 5cm f/2 (50mm f/2)
 • เลนส์ NIKKOR-Q อัตโนมัติ 13.5cm f/3.5 (135mm f/3.5) กับหมายเลขซีเรียลต่ำกว่า 753000
 • Micro-NIKKOR 5.5cm f/3.5
 • Medical-NIKKOR อัตโนมัติ 200mm f/5.6
 • NIKKOR อัตโนมัติ Telephoto-Zoom 85–250mm f/4–4.5
 • NIKKOR อัตโนมัติ Telephoto-Zoom 200-600mm f/9.5-10.5

การใช้งานเมาท์อะแดปเตอร์

 • การโฟกัสอัตโนมัติอาจจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเมื่อใช้อะแดปเตอร์กับเลนส์ NIKKOR F เมาท์ หากกล้องประสบปัญหาในการโฟกัส ให้ตั้งค่าโหมดพื้นที่ AF ไปที่จุดเดียวแล้วเลือกพื้นที่โฟกัสกลางภาพ หรือแมนวลโฟกัส
 • สำหรับเลนส์บางชนิด ระบบลดภาพสั่นไหวของกล้องอาจจะไม่ทำงานหรืออาจทำให้เกิดขอบมืดหรือทำให้บริเวณขอบภาพลดลง

ข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน

 • เมื่อใช้อะแดปเตอร์กับเลนส์ที่มีน้ำหนักเกิน 1300 กรัม ให้รองรับน้ำหนักของเลนส์ขณะถือกล้องและห้ามใช้สายคล้องกล้อง การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจทำให้เมาท์เลนส์ของกล้องชำรุดเสียหายได้
 • เมื่อใช้เลนส์เทเลโฟโต้ที่จัดมาให้กับคอลล่าร์ยึดเลนส์ ประกอบขาตั้งกล้องกับคอลล่าร์ยึดเลนส์แทนอะแดปเตอร์ช่องต่อขาตั้งกล้อง
 • รักษาให้ขั้ว CPU จุดรับสัญญาณเลนส์สะอาดอยู่เสมอ
 • รักษาอะแดปเตอร์ให้แห้งอยู่เสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทำให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • การเก็บอะแดปเตอร์ไว้ในบริเวณที่มีความร้อนสูงอาจทำให้ชิ้นส่วนที่ทำจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือบิดงอ

การดูแลรักษาอะแดปเตอร์

 • อย่าสัมผัสชิ้นส่วนภายในของเมาท์อะแดปเตอร์ ให้ใช้ลูกยางเป่าลมหรือแปรงขนนุ่มขจัดฝุ่นละอองออก ระมัดระวังอย่าขัดหรือถูด้านในของอะแดปเตอร์
 • ขณะทำความสะอาดอะแดปเตอร์ ให้ใช้ลูกยางเป่าลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง แล้วใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดเบาๆ
 • ห้ามใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์ผสมสีหรือเบนซินในการทำความสะอาดอะแดปเตอร์
 • หากไม่ต้องการใช้อะแดปเตอร์เป็นเวลานาน ให้เก็บไว้ในที่แห้งและเย็นเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม ห้ามให้โดนแสงอาทิตย์โดยตรง หรือเก็บไว้กับลูกเหม็นหรือการบูร

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่ให้มา

 • ฝาปิดตัวกล้อง BF-1B
 • ฝาปิดเลนส์ด้านหลัง LF-N1

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท เมาท์อะแดปเตอร์
กล้องถ่ายรูปที่รองรับ กล้องถ่ายรูปไร้กระจก Nikon Z เมาท์
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 70 มม. (ไม่รวมส่วนที่เกินออกมา) × 80 มม.
น้ำหนัก ประมาณ 140 กรัม

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือรายละเอียดของอุปกรณ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า