“โหมดลั่นชัตเตอร์” จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ ให้กดปุ่ม c (E) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก กดปุ่ม J ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้ว; ตัวเลือกที่ถูกเลือกจะแสดงด้วยสัญลักษณ์บนหน้าจอถ่ายภาพและแผงควบคุม

จอภาพ

แผงควบคุม

ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้งานได้ในโหมดถ่ายภาพ

ตัวเลือก คำธิบาย
U ถ่ายทีละภาพ กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพแต่ละครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์
V ถ่ายต่อเนื่องช้า ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้ กล้องจะบันทึกภาพ 1–5 ภาพต่อวินาที สามารถเลือกอัตราเฟรมได้โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเมื่อไฮไลท์ ถ่ายต่อเนื่องช้า ในเมนูโหมดลั่นชัตเตอร์
W ถ่ายต่อเนื่องเร็ว ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้ กล้องจะบันทึกภาพประมาณ 5.5 ภาพต่อวินาที
X ถ่ายต่อเนื่องเร็ว (เพิ่มจำนวนภาพ) ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้ กล้องจะบันทึกได้สูงสุดประมาณ 9 ภาพต่อวินาที (Z 7) หรือ 12 ภาพต่อวินาที (Z 6) ไม่สามารถใช้ชุดแฟลชเสริมได้ การลดการกะพริบจะไม่ทำงาน
E ตั้งเวลาถ่าย ถ่ายภาพโดยใช้การตั้งเวลาถ่าย (0 ตั้งเวลาถ่าย)

แสดงผลการถ่ายภาพ

ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำและการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง หน้าจอจะอัพเดทตามเวลาจริงแม้ว่าจะมีอยู่ในขั้นตอนการถ่ายภาพก็ตาม

ความเร็วในการถ่ายภาพ

ความเร็วในการถ่ายภาพจะแตกต่างไปตามการตั้งค่าของกล้อง ตารางต่อไปนี้จะแสดงความเร็วสูงสุดของการตั้งค่าต่างๆ

โหมดลั่นชัตเตอร์ คุณภาพของภาพ ความลึกบิทสี ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง
ปิด เปิด
ถ่ายต่อเนื่องช้า JPEG/TIFF 5 ภาพต่อวินาที

Z 7: 4 ภาพต่อวินาที

Z 6: 4.5 ภาพต่อวินาที

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 3.5 ภาพต่อวินาที

Z 6: 4 ภาพต่อวินาที

ถ่ายต่อเนื่องเร็ว JPEG/TIFF 5.5 ภาพต่อวินาที

Z 7: 4 ภาพต่อวินาที

Z 6: 4.5 ภาพต่อวินาที

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 5 ภาพต่อวินาที

Z 6: 5.5 ภาพต่อวินาที

Z 7: 3.5 ภาพต่อวินาที

Z 6: 4 ภาพต่อวินาที

ถ่ายต่อเนื่องเร็ว
(เพิ่มจำนวนภาพ)
JPEG/TIFF

Z 7: 9 ภาพต่อวินาที

Z 6: 12 ภาพต่อวินาที

Z 7: 8 ภาพต่อวินาที

Z 6: 12 ภาพต่อวินาที

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 8 ภาพต่อวินาที

Z 6: 9 ภาพต่อวินาที

Z 7: 6.5 ภาพต่อวินาที

Z 6: 8 ภาพต่อวินาที

ถ่ายต่อเนื่องเร็ว (เพิ่มจำนวนภาพ)

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ากล้อง ค่าแสงอาจแตกต่างกันไปในการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดแต่ละครั้ง สามารถป้องกันได้โดยล็อคค่าแสง (0 การล็อคโฟกัสและแสง)

หน่วยความจำบัฟเฟอร์

กล้องมีหน่วยความจำบัฟเฟอร์สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราว ทำให้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ขณะบันทึกภาพถ่ายลงในการ์ดหน่วยความจำ จำนวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ที่การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงในส่วนแสดงผลจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

จอภาพ

แผงควบคุม

เมื่อกล้องกำลังบันทึกภาพไว้ในการ์ดหน่วยความจำ ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะสว่างขึ้น การบันทึกอาจใช้เวลาตั้งแต่สองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพและประสิทธิภาพของการ์ดหน่วยความจำ อย่านำการ์ดหน่วยความจำออก หรือถอดหรือตัดการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานจนกว่าไฟแสดงการเข้าถึงจะดับลง ถ้าปิดสวิทช์กล้องขณะที่ยังมีข้อมูลค้างอยู่ในบัฟเฟอร์ กล้องจะไม่ปิดการทำงานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบันทึกภาพทั้งหมดที่อยู่ในบัฟเฟอร์ ถ้าแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยู่ในบัฟเฟอร์ ปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงานและกล้องจะโอนย้ายภาพไปไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

ในโหมดภาพยนตร์ ท่านสามารถเลือกการดำเนินการเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ได้ (0 การถ่ายภาพยนตร์ (โหมด b))

ตัวเลือก คำธิบาย
U ถ่ายทีละภาพ กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพแต่ละครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใด สามารถถ่ายได้สูงสุด 50 ภาพในการถ่ายภาพยนตร์แต่ละครั้ง
c ถ่ายต่อเนื่อง กล้องถ่ายภาพครั้งละไม่เกิน 3 (Z 7) หรือ 2 (Z 6) วินาทีในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้ อัตราเฟรมจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ สามารถถ่ายภาพได้ครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้นขณะที่กำลังบันทึกภาพยนตร์

ตั้งเวลาถ่าย

ในโหมดตั้งเวลาถ่าย กดปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อเริ่มตั้งเวลาถ่าย และกล้องจะถ่ายภาพเมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้

 1. เลือกโหมดตั้งเวลาถ่าย

  กดปุ่ม c (E) ค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อไฮไลท์ E (ตั้งเวลาถ่าย)

 2. เลือกการหน่วงเวลาลั่นชัตเตอร์

  หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกการหน่วงเวลาลั่นชัตเตอร์แล้วกดปุ่ม J

 3. จัดองค์ประกอบภาพและโฟกัสภาพ

  ถ้าเลือก AF-S ไว้สำหรับโหมดโฟกัส การตั้งเวลาจะไม่เริ่มต้นเว้นแต่ว่ากล้องจะสามารถโฟกัสได้

 4. เริ่มการตั้งเวลา

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อเริ่มการตั้งเวลา สัญลักษณ์ E จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่ายจะเริ่มกะพริบ และหยุดสองวินาทีก่อนจะถ่ายภาพ

การถ่ายภาพหลายภาพ

ใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาถ่าย) เพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะถ่าย และช่วงเวลาห่างระหว่างการถ่ายแต่ละภาพ เมื่อตัวตั้งเวลานับถอยหลัง