ในโหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด b การชดเชยแสงจะสามารถใช้เพื่อปรับค่าแสงให้ต่างจากค่าที่กล้องแนะนำ เพื่อช่วยให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลง เลือกค่าระหว่าง –5 EV (เปิดรับแสงน้อยเกินไป) ถึง +5 EV (เปิดรับแสงมากเกินไป) โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV (เฉพาะภาพถ่ายเท่านั้น; ช่วงสำหรับภาพยนตร์คือ –3 ถึง +3 EV) โดยทั่วไป ค่าบวกจะทำให้วัตถุสว่างขึ้นและค่าลบจะทำให้วัตถุมืดลง

−1 EV

ไม่มีการชดเชยแสง

+1 EV

ในการเลือกค่าการชดเชยแสง ให้กดปุ่ม E และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักไปจนกระทั่งค่าที่ต้องการแสดงขึ้น

ปุ่ม E

แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

แผงควบคุม

สำหรับค่าอื่นๆ นอกเหนือจาก ±0.0 กล้องจะแสดงสัญลักษณ์ E (โหมดภาพยนตร์) หรือสัญลักษณ์ E และสัญลักษณ์แสดงค่าแสง (โหมดถ่ายภาพ) หลังจากที่ท่านปล่อยปุ่ม E สามารถตรวจสอบค่าการชดเชยแสงปัจจุบันได้โดยกดปุ่ม E

จอภาพ

ช่องมองภาพ

สามารถเรียกคืนค่าแสงปกติได้โดยการตั้งค่าการชดเชยแสงเป็น ±0 กล้องจะไม่รีเซ็ตการชดเชยแสงเมื่อปิดการทำงานของกล้อง

โหมด M

ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลต่อสัญลักษณ์แสดงค่าแสงเท่านั้น; ความไวชัตเตอร์และรูรับแสงจะไม่เปลี่ยนแปลง (ค่าความไวแสง (ISO) จะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามค่าการชดเชยแสงที่เลือกไว้เมื่อเปิดใช้งานการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ; 0 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ) สามารถแสดงสัญลักษณ์แสดงค่าแสงและค่าปัจจุบันสำหรับการชดเชยแสงโดยกดปุ่ม E

การถ่ายภาพด้วยแฟลช

เมื่อใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก การชดเชยแสงจะมีผลต่อระดับแฟลชและค่าแสง การเปลี่ยนความสว่างของวัตถุหลักและพื้นหลัง การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช) สามารถใช้จำกัดให้การชดเชยแสงมีผลต่อพื้นหลังเท่านั้น