การชดเชยแสงแฟลชจะใช้เพื่อเปลี่ยนกำลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1/3 EV เพื่อเปลี่ยนความสว่างของวัตถุหลักให้สัมพันธ์กับฉากหลัง สามารถปรับเพิ่มกำลังแฟลชเพื่อให้วัตถุหลักสว่างขึ้น หรือปรับลดลงเพื่อป้องกันแสงที่ไม่ต้องการหรือแสงสะท้อน โดยทั่วไปจะเพิ่มค่าบวกเพื่อให้ความสว่างแก่วัตถุหลัก และเพิ่มค่าลบเพื่อให้วัตถุมืดลง

ในการเลือกค่าสำหรับชดเชยแสงแฟลช ให้ใช้รายการ ชดเชยแสงแฟลช ในเมนูถ่ายภาพ ที่ค่าอื่นนอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ์ Y จะปรากฏขึ้นในหน้าจอและแผงควบคุม

ท่านสามารถเรียกคืนค่ากำลังแฟลชปกติได้โดยตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชเป็น ±0.0 กล้องจะไม่รีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปิดกล้อง