ในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อมูลและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในหน้าจอกล้อง (จอภาพและช่องมองภาพ) และแผงควบคุม หน้าจอจะแสดงให้เห็นสัญลักษณ์ทั้งหมดติดสว่างเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

จอภาพ: โหมดถ่ายภาพ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏบนจอภาพในโหมดถ่ายภาพ

1 โหมดถ่ายภาพ
2 สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมแบบยืดหยุ่น
3 โหมดตั้งค่าผู้ใช้
4 กรอบพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
5

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

สัญลักษณ์แสดง “ยังไม่ได้ตั้งเวลา”

สัญลักษณ์แสดง “ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ”

6 โหมดแฟลช
7 สัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัส
8 โหมดลั่นชัตเตอร์
9 จุดโฟกัส
10 โหมดโฟกัส
11 โหมดพื้นที่ AF
12 Active D-Lighting
13 Picture Control
14 ไวต์บาลานซ์
15 คุณภาพของภาพ
16 พื้นที่ภาพ
17 ขนาดภาพ
18 สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Wi-Fi
19 สัญลักษณ์ i
20

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL

สัญลักษณ์แสดง HDR

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน

21

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อม ADL

ความแตกต่างของค่าแสง HDR

จำนวนภาพ (การถ่ายภาพซ้อน)

22

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ส่วนแสดงผลการชดเชยแสง

แถบแสดงสถานะการถ่ายภาพคร่อม:

การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

23

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธ

โหมดเครื่องบิน

24 สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน
25 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
26 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
27 ค่าความไวแสง (ISO)
28

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง ISO อัตโนมัติ

29 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง
30 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช
31 ติดตามวัตถุ
32 รูรับแสง
33 สัญลักษณ์การล็อครูรับแสง
34 ความไวชัตเตอร์
35 สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช
36 สัญลักษณ์การล็อคความไวชัตเตอร์
37 สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช
38 ระบบวัดแสง
39 การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)
40 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
41 ตรวจพบการกะพริบ
42

ประเภทชัตเตอร์

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

43 โหมดหน่วงเวลาถ่าย
44 สัญลักษณ์ระบบลดภาพสั่นไหว
45 ถ่ายภาพแบบสัมผัส
46 สัญลักษณ์แสดงตัวอย่างไลฟ์วิว
47 คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ

คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ

ถ้าอุณหภูมิของกล้องสูงขึ้น คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิจะแสดงขึ้นมาพร้อมกับเวลานับถอยหลัง (เวลานับถอยหลังจะกลายเป็นสีแดงเมื่อเหลือเวลาสามสิบวินาที) ในบางกรณี ตัวนับเวลาอาจจะแสดงขึ้นมาทันทีหลังจากเปิดกล้อง เมื่อเวลานับถอยหลังถึงศูนย์ หน้าจอถ่ายภาพจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันวงจรภายในของกล้อง

การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ

1 โหมดถ่ายภาพ
2 สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมแบบยืดหยุ่น
3 โหมดตั้งค่าผู้ใช้
4 สัญลักษณ์การล็อคความไวชัตเตอร์
5 สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช
6 ความไวชัตเตอร์
7 สัญลักษณ์การล็อครูรับแสง
8 รูรับแสง
9

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL

สัญลักษณ์แสดง HDR

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน

10 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
11 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
12

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ส่วนแสดงผลการชดเชยแสง

แถบแสดงสถานะการถ่ายภาพคร่อม:

การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

การถ่ายคร่อม ADL

13 สัญลักษณ์ i
14 ค่าความไวแสง (ISO)
15

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง ISO อัตโนมัติ

16 สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช
17 การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)
18 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช
19

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง

ค่าการชดเชยแสง

20

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธ

โหมดเครื่องบิน

21 สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Wi-Fi
22 สัญลักษณ์แสดงการลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงเป็นเวลานาน
23

ประเภทชัตเตอร์

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

24 โหมดหน่วงเวลาถ่าย
25

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

สัญลักษณ์แสดง “ยังไม่ได้ตั้งเวลา”

26 โหมดควบคุมแฟลช
27 เสียง “บิ๊บ”
28 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
29 Wi-Fi ในตัวกล้อง
30 โหมดลั่นชัตเตอร์
31 โหมดพื้นที่ AF
32 โหมดโฟกัส
33 ระบบลดภาพสั่นไหว
34 Active D-Lighting
35 ระบบวัดแสง
36 ขนาดภาพ
37 ไวต์บาลานซ์
38 Picture Control
39 คุณภาพของภาพ
40 โหมดแฟลช
41 คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ

จอภาพ: โหมดภาพยนตร์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏบนจอภาพในโหมดภาพยนตร์

1

สัญลักษณ์แสดงการบันทึก

สัญลักษณ์แสดง “ไม่บันทึกภาพยนตร์”

2 ควบคุมการบันทึกของอุปกรณ์ภายนอก
3 ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ
4 เวลาที่เหลือ
5 ไทม์โค้ด
6 ชื่อไฟล์
7 ลดเสียงรบกวนจากลม
8 ความดังของหูฟัง
9 โหมดลั่นชัตเตอร์ (การถ่ายภาพนิ่ง)
10 ระดับเสียง
11 ความไวของไมโครโฟน
12 การตอบสนองความถี่
13 สัญลักษณ์แสดง VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

ช่องมองภาพ: โหมดถ่ายภาพ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏบนช่องมองภาพในโหมดถ่ายภาพ

1 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
2 สัญลักษณ์แสดงตัวอย่างไลฟ์วิว
3 สัญลักษณ์ระบบลดภาพสั่นไหว
4 โหมดแฟลช
5 โหมดลั่นชัตเตอร์
6 โหมดโฟกัส
7 โหมดพื้นที่ AF
8 สัญลักษณ์แสดง Active D-Lighting
9 สัญลักษณ์แสดง Picture Control
10 ไวต์บาลานซ์
11 คุณภาพของภาพ
12 ขนาดภาพ
13 พื้นที่ภาพ
14

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อบลูทูธ

โหมดเครื่องบิน

15 สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Wi-Fi
16 จุดโฟกัส
17

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายคร่อม ADL

สัญลักษณ์แสดง HDR

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายภาพซ้อน

18

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์

จำนวนภาพที่เหลือในการถ่ายคร่อม ADL

ความแตกต่างของค่าแสง HDR

จำนวนภาพ (การถ่ายภาพซ้อน)

19 ติดตามวัตถุ
20 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช
21 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
22 สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน
23 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
24 ค่าความไวแสง (ISO)
25

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง (ISO)

สัญลักษณ์แสดงค่าความไวแสง ISO อัตโนมัติ

26 สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง
27

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง

ส่วนแสดงผลการชดเชยแสง

แถบแสดงสถานะการถ่ายภาพคร่อม:

การถ่ายคร่อมค่าแสงและแฟลช

28 รูรับแสง
29 สัญลักษณ์การล็อครูรับแสง
30 ความไวชัตเตอร์
31 สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช
32 สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช
33 การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)
34 โหมดตั้งค่าผู้ใช้
35 ระบบวัดแสง
36 สัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัส
37 โหมดหน่วงเวลาถ่าย
38

ประเภทชัตเตอร์

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

39 โหมดถ่ายภาพ
40 สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมแบบยืดหยุ่น
41 ตรวจพบการกะพริบ
42 สัญลักษณ์การล็อคความไวชัตเตอร์
43

สัญลักษณ์แสดงการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

สัญลักษณ์แสดง “ยังไม่ได้ตั้งเวลา”

สัญลักษณ์แสดง “ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ”

44 กรอบพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
45 คำเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ

ช่องมองภาพ: โหมดภาพยนตร์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏบนช่องภาพในโหมดภาพยนตร์

1 ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม/คุณภาพของภาพ
2 ชื่อไฟล์
3 ควบคุมการบันทึกของอุปกรณ์ภายนอก
4

สัญลักษณ์แสดงการบันทึก

สัญลักษณ์แสดง “ไม่บันทึกภาพยนตร์”

5 ไทม์โค้ด
6 เวลาที่เหลือ
7 โหมดลั่นชัตเตอร์ (การถ่ายภาพนิ่ง)
8 ระดับเสียง
9 ความไวของไมโครโฟน
10 การตอบสนองความถี่
11 ลดเสียงรบกวนจากลม
12 ความดังของหูฟัง
13 สัญลักษณ์แสดง VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

แผงควบคุม

1 สัญลักษณ์แสดงการล็อคความไวชัตเตอร์
2 ความไวชัตเตอร์
3

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสง

ค่าการชดเชยแสง

4 สัญลักษณ์การล็อครูรับแสง
5 รูรับแสง
6 สัญลักษณ์แสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
7 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหน่วยความจำสำหรับการถ่ายภาพมากกว่า 1000 ภาพ)
8 จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
9 โหมดลั่นชัตเตอร์
10 ค่าความไวแสง (ISO)
11

สัญลักษณ์แสดงการชดเชยแสงแฟลช

สัญลักษณ์ “ปิดแฟลช”

12 สัญลักษณ์แสดงการสัมพันธ์กับแฟลช