เมื่อติดตั้งชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลช (SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300) ไว้กับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง ท่านจะสามารถดูข้อมูลแฟลชได้ในหน้าจอกล้องโดยการกดปุ่ม DISP ในโหมดภาพถ่าย (0 ปุ่ม DISP) ข้อมูลที่แสดงอาจแตกต่างกันไปตามโหมดควบคุมแฟลช

TTL

1 สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน
2 สัญลักษณ์แสดงแสงแฟลชสะท้อน (จะแสดงหากหัวแฟลชเงยขึ้น)
3 คำเตือนตำแหน่งช่วงซูมส่วนหัว (จะแสดงหากตำแหน่งช่วงซูมส่วนหัวไม่ถูกต้อง)
4

โหมดควบคุมแฟลช

สัญลักษณ์แสดง FP

5 ชดเชยแสงแฟลช (TTL)
6 โหมดแฟลช
7 สัญลักษณ์แสดงการล็อคค่าแสงแฟลช
8 ชดเชยแสงแฟลช

แฟลชภายนอกอัตโนมัติ

1

โหมดควบคุมแฟลช

สัญลักษณ์แสดง FP

2 การชดเชยแสงแฟลชภายนอกอัตโนมัติ

ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง

1

โหมดควบคุมแฟลช

สัญลักษณ์แสดง FP

2 ชดเชยแสงแฟลช (ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง)
3 ระยะทาง

ปรับเอง

1

โหมดควบคุมแฟลช

สัญลักษณ์แสดง FP

2 ระดับแฟลช

การยิงแฟลชซ้ำ

1 โหมดควบคุมแฟลช
2 ระดับแฟลช (กำลังแฟลช)
3

จำนวนที่ปล่อย (จำนวนครั้ง)

ความถี่

ข้อมูลแฟลชและการตั้งค่ากล้อง

ส่วนแสดงผลข้อมูลแฟลชจะแสดงการตั้งค่าของกล้องที่เลือก ได้แก่ โหมดถ่ายภาพ ความไวชัตเตอร์ รูรับแสง และค่าความไวแสง (ISO)

การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามชุดแฟลชและการตั้งค่าที่เลือกไว้ ท่านสามารถทดลองยิงแฟลชได้