กล้องดิจิตอล

Z 7_Z 6

คู่มือออนไลน์

ค้นหาคู่มือ

กล้องนี้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์พร้อมฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านการอัพเดทเฟิร์มแวร์”

เลือกจากคู่มือ 3 ประเภทที่ต่างกัน

 • สำหรับคำแนะนำในการถ่ายภาพเบื้องต้นและการแสดงภาพ โปรดอ่าน

  คู่มือการใช้งาน (มีมาพร้อมกับกล้อง)

  เข้าใจถึงการใช้งานกล้องขั้นพื้นฐานและคุณสมบัติของกล้องตัวนี้

 • สำหรับคำแนะนำในทุกแง่มุมของการใช้งานกล้อง โปรดอ่าน

  คู่มืออ้างอิงการใช้งาน (pdf)

  คู่มือออนไลน์รูปแบบ pdf (เนื้อหาของคู่มือออนไลน์และคู่มืออ้างอิงการใช้งานเหมือนกัน)

  Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html

  Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย โปรดอ่าน

  คู่มือเครือข่าย (pdf)

  คู่มือการใช้เครือข่าย ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อกล้องผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth กับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทดีไวซ์ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และการทำงานที่สามารถทำได้โดยใช้ตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7

  Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html

  Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับเฟิร์มแวร์ของกล้องรุ่น 3.00 และใหม่กว่า

สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของกล้องรุ่นล่าสุดได้จากศูนย์กลางดาวน์โหลดของ Nikon

คู่มือเล่มนี้ใช้ได้กับทั้ง Z 7 และ Z 6 ภาพประกอบแสดง Z 7

สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่อไปนี้จะใช้เพื่อให ้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น:

D สัญลักษณ์นี้แสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ควรอ่านก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
A สัญลักษณ์นี้แสดงถึงเกร็ดน่ารู้ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์ต่อท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
0 สัญลักษณ์นี้แสดงถึงการอ้างอิงไปยังส่วนอื่นๆ ในคู่มือฉบับนี้

รายการเมนู ตัวเลือก และข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอกล้องจะแสดงเป็น ตัวหนา ในคู่มือฉบับนี้ ภาพที่ปรากฏในจอภาพและช่องมองภาพของกล้องขณะที่ถ่ายภาพจะเรียกว่า “การแสดงผลการถ่ายภาพ” ส่วนใหญ่แล้วภาพประกอบจะมาจากจอภาพของกล้อง

สามารถใช้กล้องนี้กับการ์ดหน่วยความจำ XQD และ CFexpress ชนิด B ได้ ในบริบทที่ไม่จำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสอง ซึ่งทั้งสองชนิดจะถูกอ้างถึงในคู่มือนี้ว่า “การ์ดหน่วยความจำ”

ในคู่มือฉบับนี้ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะเรียกว่า “สมาร์ทดีไวซ์”

การตั้งค่ากล้อง

คำอธิบายในคู่มือการใช้งานนี้จะใช้ค่าตั้งจากโรงงาน

A เพื่อความปลอดภัยของท่าน

ก่อนการใช้งานกล้องครั้งแรก โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภัยของท่าน” (0 เพื่อความปลอดภัยของท่าน)

สารบัญ

ส่วนต่างๆ ของกล้อง

ขั้นตอนแรก

การถ่ายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

การตั้งค่าพื้นฐาน

ปุ่มควบคุมการถ่ายภาพ

เมนู i

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพ

คำแนะนำเมนู

การเชื่อมต่อ

การถ่ายภาพโดยเปิดแฟลชในตัวกล้อง

การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

ปัญหาและวิธีการแก้ไข

หมายเหตุทางเทคนิค

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านการอัพเดทเฟิร์มแวร์