ชาร์จแบตเตอรี่ EN-EL15b ที่ให้มาก่อนใช้งาน

แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

อ่านและทำตามคำเตือนและข้อควรระวังใน “เพื่อความปลอดภัยของท่าน” (0 เพื่อความปลอดภัยของท่าน) และ “การดูแลรักษากล้องและแบตเตอรี่: ข้อควรระวัง” (0 การดูแลรักษากล้องและแบตเตอรี่: ข้อควรระวัง)

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ EN-EL15b ที่ให้มาและเสียบเครื่องชาร์จ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค เครื่องชาร์จอาจให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ AC แบบเสียบผนังหรือสายไฟอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • อะแดปเตอร์ AC แบบเสียบผนัง: เสียบอะแดปเตอร์ AC แบบเสียบผนังเข้ากับช่องเสียบ AC ของเครื่องชาร์จ (q) เลื่อนก้านล็อคอะแดปเตอร์ AC แบบเสียบผนังตามที่แสดงในภาพ (w) แล้วหมุนอะแดปเตอร์ 90 องศา เพื่อให้อยู่ในตำแหน่ง (e) ใส่แบตเตอรี่แล้วเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จ

  ก้านล็อคอะแดปเตอร์ AC แบบเสียบผนัง

 • สายไฟ: หลังจากต่อสายไฟเข้ากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแล้ว ให้ใส่แบตเตอรี่แล้วเสียบปลั๊กสายไฟ

CHARGE (การชาร์จ) จะกะพริบขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่หมดแล้วจะใช้เวลาชาร์จจนเต็มประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที

กำลังชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จเสร็จสมบูรณ์

อะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อใส่เข้าไปในกล้อง แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL15c/EN-EL15b จะชาร์จในขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ EH-7P ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม (ไม่สามารถใช้ EH-7P เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ EN-EL15a และ EN-EL15 ได้; ให้ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ MH-25a ที่ให้มาแทน) แบตเตอรี่ที่หมดแล้วจะใช้เวลาชาร์จจนเต็มประมาณสองชั่วโมง 35 นาที โปรดทราบว่าในประเทศหรือภูมิภาคที่ต้องใช้ อะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ปลั๊ก; รูปร่างของอะแดปเตอร์ปลั๊กจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่จำหน่าย

 1. ใส่แบตเตอรี่ EN-EL15c/EN-EL15b ในกล้อง (0 ใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ)

 2. หลังจากที่ปิดกล้องเรียบร้อยแล้ว ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่กับอะแดปเตอร์ปลั๊กแล้วจึงเสียบปลั๊กเข้ากับช่องเสียบไปตรงๆ โดยไม่เอียง และปฏิบัติตามข้อควรระวังอีกครั้งเมื่อจะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่

  ไฟสถานะ CHARGE (การชาร์จ)

  ไฟสถานะ CHARGE (การชาร์จ) ของกล้องจะติดเป็นสีเหลืองอำพันในระหว่างที่กำลังชาร์จ และจะดับลงเมื่อการชาร์จเสร็จสิ้นแล้ว โปรดทราบว่า แม้กล้องจะสามารถใช้งานได้ในขณะเชื่อมต่อ แต่แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จและกล้องจะไม่ดึงพลังงานจากอะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่มาใช้ขณะที่กล้องเปิดอยู่

 3. ถอดปลั๊กและถอดอะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น

ไฟสถานะ CHARGE (การชาร์จ)

ถ้าแบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จได้โดยใช้อะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ อย่างเช่น กรณีที่ไม่รองรับแบตเตอรี่หรือกรณีที่อุณหภูมิของกล้องสูงเกินไป ไฟสถานะ CHARGE (การชาร์จ) จะกะพริบอย่างรวดเร็วเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที จากนั้นจะปิดการทำงาน ถ้าไฟสถานะ CHARGE (การชาร์จ) ปิดการทำงานและท่านไม่สามารถสังเกตการชาร์จแบตเตอรี่ได้ เปิดกล้องแล้วตรวจสอบระดับแบตเตอรี่