กล้องสามารถใช้ได้กับเลนส์ Z เมาท์ ก่อนที่จะประกอบหรือถอดเลนส์ออก ให้ตรวจสอบว่าสวิทช์เปิดปิดของกล้องอยู่ในตำแหน่ง OFF แล้ว ระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าไปในกล้องเมื่อถอดฝาปิดตัวกล้องหรือเลนส์ออก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดฝาปิดหน้าเลนส์ออกก่อนถ่ายภาพ เลนส์ที่มักใช้เป็นภาพประกอบในคู่มือเล่มนี้คือ NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

ถอดฝาปิดตัวกล้องออก

ถอดฝาปิดเลนส์ด้านหลังออก

  เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้ง (กล้อง)

  เครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้ง (เลนส์)

จัดแนวเครื่องหมายแสดงตำแหน่งติดตั้ง

G

อย่าสัมผัสกับเซ็นเซอร์ภาพหรือช่องเชื่อมต่อเลนส์

หมุนเลนส์ตามภาพจนคลิกเข้าที่

เลนส์ F เมาท์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อเมาท์อะแดปเตอร์ FTZ แล้ว (ให้มาด้วยหรือมีแยกจำหน่ายต่างหาก, 0 คู่มือการใช้งานเมาท์อะแดปเตอร์ FTZ) ก่อนการใช้เลนส์ F เมาท์ การพยายามใส่เลนส์ F เมาท์กับกล้องโดยตรงอาจทำให้เลนส์หรือเซ็นเซอร์ภาพชำรุดเสียหายได้

การถอดเลนส์

ตรวจสอบว่าได้ปิดการทำงานของกล้องแล้วก่อนถอดหรือเปลี่ยนเลนส์ ในการถอดเลนส์ ให้กดปุ่มถอดเลนส์ (q) ค้างไว้ พร้อมหมุนเลนส์ไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนส์แล้ว ให้ใส่ฝาปิดหน้าเลนส์และฝาปิดตัวกล้องกลับเข้าที่