สามารถใช้สาย High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (0 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ) หรือสาย HDMI ประเภท C (หาซื้อได้จากร้านค้าทั่วไป) ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์วิดีโอความละเอียดสูง ปิดกล้องก่อนทุกครั้งก่อนการเชื่อมต่อหรือถอดสาย HDMI

เชื่อมต่อกับกล้อง

เชื่อมต่ออุปกรณ์ความละเอียดสูง (เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI)

การแสดงผล HDMI

หลังจากการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์ HDMI หรือระบบแสดงผลอื่นๆ ให้ปรับอุปกรณ์ไปที่ช่อง HDMI จากนั้นเปิดกล้องแล้วกดปุ่ม K ระหว่างการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์ ท่านสามารถใช้ปุ่มควบคุมบนโทรทัศน์ปรับระดับความดังของเสียงได้ แต่จะใช้ปุ่มควบคุมที่ตัวกล้องไม่ได้

เครื่องบันทึก HDMI

กล้องสามารถบันทึกวิดีโอไปยังเครื่องบันทึก HDMI ที่เชื่อมต่อไว้ได้โดยตรง เครื่องบันทึกบางชนิดสามารถเริ่มและหยุดการบันทึกได้ตามปุ่มควบคุมของกล้อง ใช้ตัวเลือก HDMI ในเมนูตั้งค่าเพื่อปรับการตั้งค่าสำหรับสัญญาณ HDMI

 • ความละเอียดของสัญญาณ: เลือกรูปแบบภาพที่ส่งไปยังอุปกรณ์ HDMI ถ้าเลือก อัตโนมัติ กล้องจะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
 • ขั้นสูง: ปรับการตั้งค่าด้านล่างนี้

  • ความละเอียดของสัญญาณภาพ: ควรใช้ค่า อัตโนมัติ สำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ หากกล้องไม่สามารถกำหนดความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ RGB ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ HDMI ได้ ท่านสามารถเลือก จำกัดความละเอียด สำหรับอุปกรณ์ที่มีความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ RGB 16 ถึง 235 หรือ เต็มความละเอียด สำหรับอุปกรณ์ที่มีความละเอียดของสัญญาณวิดีโอ RGB เท่ากับ 0 ถึง 255 เลือก จำกัดความละเอียด หากท่านพบเห็นการสูญเสียรายละเอียดในเงา เลือก เต็มความละเอียด หากเงา “เลือนไป” หรือสว่างเกินไป
  • ควบคุมการบันทึกของอุปกรณ์ภายนอก: การเปิดใช้ฟังก์ชั่นควบคุมการบันทึกของอุปกรณ์ภายนอกจะทำให้สามารถใช้ปุ่มควบคุมของกล้องในการเริ่มหรือหยุดการบันทึกได้เมื่อเชื่อมต่อกล้องผ่าน HDMI เข้ากับอุปกรณ์บันทึกของบริษัทอื่นที่รองรับ Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA หรือเครื่องบันทึกที่มีจอภาพ SUMO-series) สัญลักษณ์จะปรากฏในจอภาพของกล้อง: A จะปรากฏขึ้นในไลฟ์วิวของภาพยนตร์ ขณะที่ B จะปรากฏขึ้นระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ ระหว่างการบันทึก โปรดตรวจดูอุปกรณ์บันทึกและหน้าจอของอุปกรณ์บันทึกเพื่อให้แน่ใจว่ากำลังบันทึกส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ไว้ในอุปกรณ์แล้ว (โปรดทราบว่าส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่ส่งออกไปยังอุปกรณ์อาจหยุดชะงักได้ในขณะที่กำลังใช้การควบคุมการบันทึกของอุปกรณ์ภายนอก) หน้าจอกล้องจะดับลงโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาสแตนด์บาย สิ้นสุดการส่ง HDMI; เมื่อบันทึกภาพยนตร์ไปยังอุปกรณ์ภายนอก ให้เลือก ตั้งเวลาสแตนด์บาย หรือการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (หน่วงเวลาปิด) และเลือก ไม่จำกัด หรือเวลาที่นานกว่าเวลาบันทึกที่จะใช้งาน ดูคู่มือที่ให้มากับเครื่องบันทึกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและการทำงานของอุปกรณ์
  • ความละเอียดของสัญญาณ: เลือกตั้งแต่ 8 บิท และ 10 บิท
  • การตั้งค่า N-Log: เลือก เปิด (ไม่สามารถบันทึกลงการ์ด) เพื่อเก็บรายละเอียดของส่วนที่สว่างและส่วนที่มืดและหลีกเลี่ยงไม่ให้มีสีที่สดเกินไปเมื่อบันทึกภาพยนตร์ เลือกตัวเลือกนี้ (เลือกได้เฉพาะเมื่อเลือก 10 บิท สำหรับ ความละเอียดของสัญญาณ) เมื่อบันทึกส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่จะได้รับการปรับสีในภายหลัง ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์จะได้รับการบันทึกโดยตรงไปยังอุปกรณ์ภายนอกและไม่สามารถบันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำของกล้องได้ ตัวเลือก ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด และ ค่าความไวแสง (โหมด M) ในเมนูถ่ายภาพยนตร์จะสามารถกำหนดค่าได้ตั้งแต่ ISO 1600 ถึง 25600 (Z 7) หรือ 51200 (Z 6) และ ISO 800 ถึง 25600 (Z 7) หรือ 51200 (Z 6) ตามลำดับ
  • ดูข้อมูลดิบ: เลือก เปิด สำหรับไลฟ์พรีวิวของส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่บันทึกโดยเลือก เปิด (ไม่สามารถบันทึกลงการ์ด) ไว้สำหรับ การตั้งค่า N-Log สีที่ปรากฏในไลฟ์พรีวิวจะแตกต่างจากภาพยนตร์จริง แต่จะไม่มีผลกับส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่บันทึกไว้

สัญญาณ HDMI

จะไม่มีสัญญาณ HDMI ในระหว่างที่บันทึกภาพยนตร์ที่ขนาดเฟรมภาพยนตร์ 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p หรือ 1920 × 1080 สโลว์โมชัน หรือเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้ Camera Control Pro 2

ความละเอียดของสัญญาณ 10 บิท

สามารถใช้ 10 บิท ได้กับเครื่องบันทึกที่รองรับเท่านั้น ไม่ว่าจะเลือกโหมดแสดงภาพแบบใดไว้ หน้าจอของกล้องจะเปิดและช่องมองภาพจะยังคงว่างเปล่า ถ่ายภาพไม่ได้; ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ จะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมเมื่อเลือกขนาดเฟรมที่ 3840 × 2160:

 • บันทึกภาพยนตร์ไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ใส่ไว้ในกล้องไม่ได้
 • ไอคอนและตัวอักษรต่างๆ ในหน้าจอจะแสดงขึ้นที่ความละเอียดต่ำ
 • การเลือกพื้นที่ภาพ DX บน Z 7 จะลดมุมมองของภาพไปประมาณ 90% มุมมองของภาพบน Z 6 จะอยู่ที่ประมาณ 90% เสมอ

ซูม

ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ที่ขนาดเฟรม 3840 × 2160 จะแสดงขนาดเฟรมที่ 1920 × 1080 เมื่อซูมเข้า