ท่านสามารถใช้งานโหมด b (อัตโนมัติ) สำหรับถ่ายภาพยนตร์ด้วยการ “เล็งแล้วถ่าย” แบบง่ายๆ ได้

 1. เปิดกล้อง

  จอภาพและแผงควบคุมจะสว่าง

 2. เลือกโหมดภาพยนตร์

  หมุนตัวเลือกภาพถ่าย/ภาพยนตร์ไปที่ 1 โปรดทราบว่า ไม่สามารถใช้ชุดแฟลชที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้เมื่อกล้องอยู่ในโหมดภาพยนตร์

 3. เลือกโหมด b

  กดปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมดที่ด้านบนของกล้อง แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ b

  แป้นหมุนเลือกโหมด

  ปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือกโหมด

 4. เริ่มการบันทึก

  กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์เพื่อเริ่มการบันทึก ขณะที่กำลังบันทึกภาพยนตร์ กล้องจะแสดงสัญลักษณ์การบันทึกและเวลาที่เหลืออยู่ กล้องสามารถปรับโฟกัสใหม่ได้ตลอดเวลาขณะที่มีการบันทึก โดยการกดปุ่ม AF-ON หรือแตะที่วัตถุบนหน้าจอ เสียงจะถูกบันทึกโดยไมโครโฟนในตัวกล้อง; อย่าบังหรือปิดไมโครโฟนขณะที่บันทึก

  ปุ่มบันทึกภาพยนตร์

  สัญลักษณ์แสดงการบันทึก

  เวลาที่เหลือ

 5. เสร็จสิ้นการบันทึก

  กดปุ่มบันทึกภาพยนตร์อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำจะสว่างขณะที่กล้องบันทึกภาพยนตร์ลงในการ์ดหน่วยความจำ อย่าดีดการ์ดหน่วยความจำออก หรือถอด หรือตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าจนกว่าไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ์

  ไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดหน่วยความจำ

สัญลักษณ์ 0

สัญลักษณ์ 0 จะแสดงว่าไม่สามารถบันทึกภาพยนตร์ได้

ในโหมดภาพยนตร์ ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่งด้วยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดได้โดยไม่ขัดจังหวะการบันทึก สัญลักษณ์ C จะกะพริบในหน้าจอเมื่อมีการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพในโหมดภาพยนตร์

โปรดทราบว่าท่านสามารถถ่ายภาพได้แม้กล้องจะยังโฟกัสวัตถุไม่ได้ ภาพจะถูกบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบ JPEG คุณภาพดี m ที่ขนาดที่เลือกไว้สำหรับขนาดเฟรมภาพยนตร์ ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง ความเร็วในการถ่ายภาพในขณะที่หยุดการบันทึกภาพยนตร์ชั่วคราวในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม แต่ทุกครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ระหว่างที่กำลังบันทึกจะถ่ายภาพได้เพียงภาพเดียวเท่านั้น ในการถ่ายภาพยนตร์แต่ละครั้งจะสามารถถ่ายภาพนิ่งได้สูงสุด 50 ภาพ

ขณะถ่ายภาพ

การกะพริบถี่ แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในหน้าจอ รวมไปถึงในภาพถ่ายหรือในภาพยนตร์ที่ถ่ายภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกล้องในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนที่ในแนวนอนด้วยความเร็วสูงผ่านกรอบภาพ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสว่างได้เช่นกัน พื้นที่สว่างหรือแถบสว่างอาจปรากฏขึ้นเป็นบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหล่งกำเนิดแสงสว่างเป็นช่วงๆ หรือหากวัตถุได้รับแสงจ้าจากแสงแฟลชหรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าชั่วขณะ (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) และสีที่ผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเข้าภาพผ่านทางเลนส์ การกะพริบถี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้การปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้าขณะที่ถ่ายภาพยนตร์

หลีกเลี่ยงการหันกล้องเข้าหาดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงจ้าอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้วงจรภายในกล้องเสียหาย

การบันทึกภาพยนตร์

การบันทึกภาพยนตร์จะสิ้นสุดลงอัตโนมัติเมื่อบันทึกถึงความยาวสูงสุดที่กำหนดหรือการ์ดหน่วยความจำเต็ม หรือหากถอดเลนส์ออก เลือกโหมดอื่น หรือหมุนตัวเลือกภาพถ่าย/ภาพยนตร์ไปที่ C โปรดทราบว่าไมโครโฟนในตัวกล้องจะบันทึกเสียงที่เกิดจากกล้องหรือเลนส์ขณะใช้ระบบลดภาพสั่นไหว โฟกัสอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนรูรับแสง