บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการดูภาพเบื้องต้น