เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูภาพและข้อมูลภาพ เมนูแสดงภาพ i การซูมแสดงภาพ และการลบภาพ