ขยายขอบข่ายการถ่ายภาพด้วยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (สมาร์ทดีไวซ์) คอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ ftp หรือเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์ HDMI