กล้องตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกได้

  • เมื่อใช้แฟลช ให้เลือก ปิด สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ในเมนูถ่ายภาพ