ท่านอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดกับกล้องได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ตรวจสอบรายการเหล่านี้ก่อนติดต่อผู้ขายหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบปัญหาทั่วไปที่ระบุไว้ในรายการต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 2

ปิดกล้องและถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาที ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปและเปิดกล้อง

หากท่านเพิ่งถ่ายภาพเสร็จ ให้รออย่างน้อยประมาณหนึ่งนาทีก่อนถอดแบตเตอรี่ออก เนื่องจากกล้องอาจจะกำลังบันทึกข้อมูลลงบนการ์ดหน่วยความจำอยู่

ขั้นตอนที่ 3

ค้นหาในเว็บไซต์ของ Nikon

สำหรับข้อมูลสนับสนุนและคำตอบของคำถามที่การสอบถามบ่อยๆ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดสำหรับกล้องของท่าน ได้ที่:

ขั้นตอนที่ 4

ติดต่อตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเรียกคืนค่าที่ตั้งจากโรงงาน

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของกล้อง บางรายการในเมนูและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ หากต้องการเข้าใช้งานรายการเมนูที่เป็นสีเทาหรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่ใช้ไม่ได้ ให้ท่านลองกู้คืนค่าที่ตั้งจากโรงงานโดยใช้รายการ รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด ในเมนูตั้งค่า (0 รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าโปรไฟล์เครือข่ายไร้สาย ข้อมูลลิขสิทธิ์ และการป้อนข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้จะถูกรีเซ็ตไปด้วย ขอแนะนำให้บันทึกการตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งค่า ในเมนูตั้งค่าก่อนดำเนินการรีเซ็ต