อ่านเนื้อหาในบทนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่รองรับ การทำความสะอาดและการเก็บรักษากล้อง และข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์