Formater minnekort. For å begynne å formatere, velg et minnekortspor og velg [ Ja ]. Merk at formatering sletter alle bilder og andre data på kortet permanent. Før du formaterer, sørg for å ta sikkerhetskopier etter behov.

Forsiktig: Under formatering

Ikke slå av kameraet eller ta ut minnekort før meldingen [ Formaterer minnekort ] forsvinner fra skjermen.

Format-knappene

Hvis du holder begge formatknappene ( O / Q og S / Q ) inne i over to sekunder, vises en dialogboks som ber deg velge et kort for formatering.