Poziom, przy którym aparat wyłączy się automatycznie wraz ze wzrostem temperatury wewnętrznej, można wybrać spośród [ Standardowy ] i [ Wysoki ].

  • Po wybraniu opcji [ Standard ] aparat wyświetli najpierw ikonę J , a następnie K , gdy temperatura wewnętrzna wzrośnie, a jeśli temperatura wzrośnie jeszcze bardziej, przełączy się na zegar odliczający.

  • Po wybraniu opcji [ Wysoka ] aparat będzie wyświetlał ikony J , K i M w miarę wzrostu temperatury wewnętrznej, a w przypadku dalszego wzrostu temperatury przełączy się na licznik czasu.

  • Gdy licznik czasu osiągnie zero, aparat wyłączy się automatycznie, a dalsze fotografowanie zostanie zawieszone.

Uwaga: „ Wysoka

Chociaż wybranie opcji [ Wysoka ] daje więcej czasu przed wyłączeniem aparatu, aparat może stać się gorący w dotyku. Zalecamy używanie statywu lub innego sprzętu, aby skrócić czas dotykania aparatu.

Przestrogi: gdy kamera jest gorąca
  • W niektórych przypadkach licznik czasu może być wyświetlany w momencie włączenia aparatu, nawet po wybraniu opcji [ Wysoka ].

  • Jakość obrazu może spaść, gdy aparat jest gorący.

  • Karty pamięci włożone do gorącego aparatu również mogą się nagrzewać. Przed przystąpieniem do obsługi aparatu lub kart pamięci poczekaj, aż temperatura spadnie.