Wybierz, czy migawki w aparatach zdalnych mają być zsynchronizowane z migawką aparatu głównego w przypadku korzystania z opcjonalnego pilota bezprzewodowego lub opcji [ Połącz z innymi aparatami ] w menu sieci.

  • Aby uzyskać informacje na temat zsynchronizowanego wyzwalania za pomocą opcji [ Połącz z innymi kamerami ] w menu sieci, zapoznaj się z częścią „Zsynchronizowane wyzwalanie” ( Zsynchronizowane wyzwalanie ) w rozdziale „Podłączanie do innych kamer”.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo