Wybierz siatkę kadrowania dla trybu wideo. Wybraną siatkę można wyświetlić , umieszczając na liście zaznaczenie ( M ) obok b dla ustawienia osobistego g12 [ Wyśw. Ekran fotografowania ).

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo