Wybierz [ ON ], aby zastąpić opcje wybrane dla [ Dźwięki aparatu ] w menu ustawień i wyciszyć elektroniczną migawkę i głośnik podczas fotografowania.

  • Wybranie [ ON ] powoduje również wyciszenie innych dźwięków aparatu. Nie wycisza to jednak całkowicie aparatu. Dźwięki aparatu mogą być nadal słyszalne, na przykład podczas ustawiania ostrości lub regulacji przysłony, w tym drugim przypadku najbardziej zauważalnie przy przysłonach mniejszych (tj. przy liczbach przysłony wyższych) niż f/5,6.

  • Szybkość odtwarzania klatek może spaść w pewnych okolicznościach.

  • Redukcja szumów przy długim czasie ekspozycji jest wyłączona.

  • Opcjonalne lampy błyskowe nie będą działać.

  • Tryb cichy wycisza elektroniczną migawkę i głośnik oraz wycisza inne dźwięki aparatu, ale nie zwalnia fotografów z konieczności poszanowania prywatności fotografowanych osób i praw do wizerunku.

Zegar czuwania

Nawet jeśli wybrano [ ON ] dla [ Tryb cichy ], po uruchomieniu lub wygaśnięciu licznika czasu czuwania zostanie wyemitowany dźwięk. Aby wyciszyć licznik czasu czuwania, wybierz [ Bez ograniczeń ] dla ustawienia osobistego c3 [ Opóźnienie wyłączenia ] > [ Czas czuwania ].