Wybierz [ .], aby zastąpić opcje wybrane dla [ Dźwięki aparatu ] w menu ustawień i wyciszyć migawkę elektroniczną i głośnik dźwiękowy podczas fotografowania.

  • Wybranie opcji [ ] wycisza także inne dźwięki aparatu. Nie wycisza jednak całkowicie aparatu. Dźwięki aparatu mogą być nadal słyszalne, na przykład podczas autofokusa lub regulacji przysłony, w tym ostatnim przypadku najbardziej zauważalnie przy przysłonach mniejszych (tj. przy wartościach f wyższych) niż f/5,6.

  • W niektórych okolicznościach szybkość wyświetlania klatek może spaść.

  • Redukcja szumów przy długiej ekspozycji jest wyłączona.

  • Tryb cichy wycisza migawkę elektroniczną i sygnał dźwiękowy oraz wycisza inne dźwięki aparatu, ale nie zwalnia fotografów z konieczności poszanowania prywatności i praw do zdjęć.

Zegar czuwania

Nawet po wybraniu opcji [ .] dla [ Tryb cichy ], dźwięk będzie emitowany, gdy licznik czasu czuwania zostanie aktywowany lub wygaśnie. Aby wyciszyć licznik czasu czuwania, wybierz [ Bez ograniczeń ] dla ustawienia osobistego c3 [ Opóźnienie wyłączenia ] > [ Czas czuwania ].