Rozszerz zakres czasów otwarcia migawki dostępnych w trybie M ; najdłuższy czas otwarcia migawki dostępny po wybraniu opcji [ ] wynosi 900 s (15 minut). Wydłużone czasy otwarcia migawki mogą być używane do zdjęć nocnego nieba i innych długich czasów ekspozycji.

  • Po wybraniu opcji [ ] pozostały czas bieżącej ekspozycji będzie wyświetlany na panelu kontrolnym przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 30 s.

  • Przy szybkościach dłuższych niż 1 s czas otwarcia migawki wyświetlany przez aparat może różnić się od rzeczywistego czasu ekspozycji. Rzeczywiste czasy ekspozycji przy czasach otwarcia migawki 15 i 30 sekund wynoszą na przykład odpowiednio 16 i 32 sekundy. Czas ekspozycji ponownie dopasuje się do wybranej szybkości migawki przy szybkościach 60 sekund i dłuższych.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo