Zablokuj ustawienia ekspozycji lub wybór pola AF.

Opcja

Opis

[ Blokada czasu otwarcia migawki ]

Wybierz [ ON ], aby zablokować czas otwarcia migawki na jego bieżącej wartości w trybach S i M.

  • Ikony O pojawiają się na ekranie fotografowania i na panelu kontrolnym, gdy włączona jest blokada czasu otwarcia migawki.

[ Blokada przysłony ]

Wybierz [ ON ], aby zablokować przysłonę na aktualnej wartości w trybach A i M.

  • Ikony O pojawiają się na ekranie fotografowania i na panelu kontrolnym, gdy blokada przysłony jest włączona.

[ Blokada punktu ostrości ]

Wybierz [ ], aby zablokować wybór punktu ostrości na aktualnie wybranym punkcie ostrości.

  • Blokada punktu ostrości nie działa, gdy [ Auto-pole AF ] jest wybrane dla trybu pola AF.

  • Po wybraniu opcji [ Śledzenie 3D ] punkt ostrości będzie śledzić ruch obiektu, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo