Selectaţi folderul în care vor fi stocate fotografiile ulterioare.

Selectarea folderelor în funcţie de numerele folderelor

 1. Alegeţi Selectare dosar după număr.

  Evidenţiaţi Selectare dosar după număr şi apăsaţi 2.

 2. Alegeţi un număr pentru folder.

  Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia o cifră, apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Dacă există deja un folder cu numărul selectat, va fi afişată o pictogramă W, X sau Y în partea stângă a numărului folderului:

  • W: Folderul este gol.
  • X: Folderul este parţial plin.
  • Y: Folderul conţine 999 fotografii sau o fotografie cu numărul 9999. În acest folder nu se mai pot stoca alte fotografii.
 3. Salvaţi modificările şi ieşiţi.

  Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia şi a reveni la meniul principal (pentru a ieşi fără alegerea folderului de stocare, apăsaţi butonul G). Dacă folderul cu numărul specificat nu există deja, va fi creat un folder nou. Fotografiile ulterioare vor fi stocate în folderul selectat, cu excepţia cazului în care acesta este deja plin.

Selectarea folderelor dintr-o listă

 1. Alegeţi Selectare dosar din listă.

  Evidenţiaţi Selectare dosar din listă şi apăsaţi 2.

 2. Evidenţiaţi un folder.

  Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un folder.

 3. Selectaţi folderul evidenţiat.

  Apăsaţi J pentru a selecta folderul evidenţiat şi a reveni la meniul principal. Fotografiile ulterioare vor fi stocate în folderul selectat.

Numere foldere şi fişiere

Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine 999 de imagini sau o imagine cu numărul 9999, declanşatorul va fi dezactivat şi nu se vor mai putea face fotografii. Pentru a continua fotografierea, creaţi un folder cu un număr mai mic de 999 sau selectaţi un folder existent cu un număr mai mic de 999 şi cu mai puţin de 999 de imagini.

Timp iniţializare

Poate fi nevoie de timp suplimentar pentru iniţializarea aparatului foto în cazul în care cardul de memorie conţine un număr foarte mare de fişiere sau foldere.