Επιλέξτε Ναι για να επαναφέρετε τις επιλογές του μενού λήψης φωτογραφιών στις προεπιλεγμένες τιμές τους ( 0 Προεπιλογές Μενού Λήψης Φωτογραφιών ).