Επιλέξτε το μέγεθος, σε pixel, των φωτογραφιών που έχουν εγγραφεί με την κάμερα. Οι διαστάσεις ποικίλλουν ανάλογα με την επιλογή που έχει επιλεγεί για την περιοχή της εικόνας.

Περιοχή εικόνας Επιλογή Μέγεθος (pixel) Μέγεθος εκτύπωσης (cm/in.) *
DX (24 × 16)
Μορφή DX
Μεγάλο 5568 × 3712 47,1 × 31,4/18,6 × 12,4
Μεσαίο 4176 × 2784 35,4 × 23,6/13,9 × 9,3
Μικρό 2784 × 1856 23,6 × 15,7/9,3 × 6,2
1 : 1 (16×16) Μεγάλο 3712 × 3712 31,4 × 31,4/12,4 × 12,4
Μεσαίο 2784 × 2784 23,6 × 23,6/9,3 × 9,3
Μικρό 1856 × 1856 15,7 × 15,7/6,2 × 6,2
16 : 9 (24×14) Μεγάλο 5568 × 3128 47,1 × 26,5/18,6 × 10,4
Μεσαίο 4176 × 2344 35,4 × 19,8/13,9 × 7,8
Μικρό 2784 × 1560 23,6 × 13,2/9,3 × 5,2

Μέγεθος κατά προσέγγιση όταν εκτυπώνεται στα 300 dpi. Μέγεθος εκτύπωσης σε ίντσες ισούται μέγεθος της εικόνας σε pixels διαιρούμενο με την ανάλυση του εκτυπωτή σε δ OTS p er i NCH (dpi? 1 ίντσα = περίπου 2,54 cm).