Ο έλεγχος βινιέτας μειώνει την πτώση της φωτεινότητας που εμφανίζεται στις άκρες του πλαισίου. Τα αποτελέσματά του ποικίλλουν από φακό σε φακό και είναι πιο αισθητά στο μέγιστο διάφραγμα. Επιλέξτε μεταξύ Υψηλή , Κανονική , Χαμηλή και Απενεργοποίηση .

Έλεγχος βινιέτας

Ανάλογα με τη σκηνή, τις συνθήκες λήψης και τον τύπο του φακού, οι εικόνες JPEG ενδέχεται να εμφανίζουν θόρυβο (ομίχλη) ή διακυμάνσεις στη φωτεινότητα των περιφερειακών, ενώ τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας και τα προκαθορισμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας που έχουν τροποποιηθεί από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τραβήξτε δοκιμαστικές λήψεις και δείτε τα αποτελέσματα στην οθόνη.