Διατηρήστε τις λεπτομέρειες στις ανταύγειες και τις σκιές, δημιουργώντας εικόνες με φυσική αντίθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο “Active D-Lighting” ( 0 Active D-Lighting ).