Εάν έχει επιλεγεί Ενεργοποίηση , οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με ταχύτητες κλείστρου μικρότερες από 1 δευτερόλεπτο θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για μείωση του θορύβου (φωτεινά σημεία ή ομίχλη). Ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία διπλασιάζεται περίπου. κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Εκτέλεση μείωσης θορύβου" και δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών (εάν η κάμερα απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, η εικόνα θα αποθηκευτεί αλλά δεν θα εκτελεστεί μείωση θορύβου).