Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με υψηλές ευαισθησίες ISO μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τη μείωση του "θορύβου".

Επιλογή Περιγραφή
Υψηλό/Κανονικό/Χαμηλό Μειώστε το θόρυβο (φωτεινά εικονοστοιχεία σε τυχαία απόσταση), ιδιαίτερα σε φωτογραφίες που λαμβάνονται σε υψηλές ευαισθησίες ISO. Επιλέξτε το μέγεθος της μείωσης θορύβου που εκτελείται από Υψηλό , Κανονικό και Χαμηλό .
Μακριά από Η μείωση θορύβου εκτελείται μόνο όπως απαιτείται και ποτέ σε ποσότητα τόσο υψηλή όσο όταν επιλέγεται Χαμηλό.